ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Prečo vyrúbali borovice na Kamennej?

Prečo vyrúbali borovice na Kamennej?

Prečo vyrúbali borovice na Kamennej?

Vo februári 2005 sme boli šokovaní výrubom borovíc na Kamennej. Kde-tu barbarsky vyklčovali rôzne veľké plochy lesa. Zostala tam spúšť - polámané okolité menšie stromy, všade kopy borovicových korún, ... Jediné, čo bolo úhľadné, boli pekne naukladané kmene v čerešňovom sade.


Genius loci samozrejme hneď išlo po informáciách o tejto bolestnej situácii. Na Komisii ochrany životného prostredia i od ďalších zdrojov sme sa dozvedeli, že ide o pleseň na ihličí. Vraj sa tento problém týka len borovíc čiernych ako nedomáceho druhu. Choroba spôsobovaná cudzopasnou hubou sa nazýva „sypavka ihličia“. Jej prejavy vidieť na prvých dvoch obrázkoch galérie pod článkom. Choroba spôsobuje veľké škody najmä v škôlkach na malých boroviciach.
Prijali sme teda argumenty ľudí z oboru, no stále nám vŕtalo v hlavách nepochopiteľné ponechanie ihličia na pôde lesa. Spočiatku sa to javilo aspoň trochu ako logické => „je ešte sneh, čaká sa kým príde jar, ...“. Prekvapenie však prišlo, keď sa na jar nič nedialo. Nedialo sa nič ani v lete (viď. galéria) ba dokonca ani celý rok. Aby som bol presný dialo sa, ale iba s kmeňmi. Tie boli odvezené všetky do jedného.
Nedávno som to odfotil znova. V lese sú rozpadávajúce sa koruny borovíc s plesnivým ihličím. Ihličie pomaly vstrebáva pôda lesa, konáre tu budú ešte pár rokov. Ťažko predpokladať, že by niekto riešil tento stav, keď doteraz sa nič nedialo.
Do roku 2005 nás na Kamennej trápil hlavne odpad, ktorý sa tu množí neuveriteľným spôsobom. Ľudia obľubujúci prírodu v lese zanechávajú igelitky, PET fľaše, papiere, konzervy, ... Teraz však hyzdia les aj polámané všade porozhadzované zvyšky veľkých borovíc. Obraz spustošeného lesa je dokonalý.
Pri zamyslení sa nad touto situáciou ma napadá niekoľko nezodpovedaných otázok:
Išlo niekomu skutočne o likvidáciu nebezpečnej sypavky? Nebola to len zámienka pre legalizáciu parádneho kšeftu s drevom? Ponechanie chorých častí na pôde lesa nie je náhodou zámerné, aby sa mohlo rúbať ďalej, keď sa choroba objaví na okolitých stromoch? Keď ľuďom nevadí odpad, nevadí im ani zrúbaný les? A načo vôbec toľko otázok? Stačí robota, sieť hypermarketov, káblovka, cigarety a je nám to jedno!

- Šarmi -
17.04.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet