ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Mnešický park bude mať infotabuľu

Mnešický park bude mať infotabuľu

Koncom zimy 2005 sa Genius loci zapojilo do grantovej schémy \"Tu sa nám páči tu chceme žiť\". Centrum pre filantropiu schválilo projekt na vytvorenie a umiestnenie infotabule.


Tomáš Šarman, dohliadajúci na realizáciu tohto projektu nám k tomu povedal: „V tomto roku postúpime zase o krok vpred v znovuoživení Mnešického parku. Zmapovanie drevín členmi občianskeho združenia Genius loci a určenie spoločenskej hodnoty sme zvládli v roku 2002. V roku 2003 uvolnilo mesto 100 000 Sk na ošetrenie najvzácnejších drevín. A teraz príde infotabuľa.“

 

Kedy sa teda dočkáme?

 

„Čaká nás ešte veľa práce. S múzeom musíme dať dokopy všetok textový materiál a vybrať vhodné fotografie. Potom nasleduje preklad do troch jazykov (rusky, anglicky a nemecky). No a nakoniec dohodnúť sa s mestom na najvhodnejšom umiestnení. Výrobu samotnej tabule prenecháme niektorej novomestskej firme. Takže odpoveď na položenú otázku znie: Niekedy v strede leta!“ – dodal Šarmi.

 

Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore firmy BAUMIT.

- redakcia -
21.05.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet