ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Biblia – veľká kniha proroctiev

Biblia – veľká kniha proroctiev

Ľudia od najdávnejších čias túžili poznať svoje osudy. Veštili si pri každej príležitosti. S tým súvisela aj popularita veštcov. Každý, kto sa zaoberal veštením, mal rovnako veľa nepriateľov ako priaznivcov.


Najhoršie sa veštcom vodilo v 14. storočí za panovania svätej inkvizície. Kladivo na čarodejnice nepoznalo zľutovanie. Každý, kto sa odvážil nahlas rozprávať o svojich víziách či prorockých snoch, skončil v plameňoch. Podľa vtedajších zákonitých sudcov (a kňazi to hlásaju aj dnes) sú veštby zakázané, lebo ich kategoricky zakazuje Biblia. Ale v kresťanskom svete bola práve Biblia prvým písaným dokumentom preplneným predpoveďami. Veď predsa už Jozef v Egypte vysvetľoval faraónovi sny (sedem tučných, sedem chudých kráv a pod.).

Takisto zúfalý kráľ Saul zoči-voči hrozbe útokov Filištíncov hľadá radu u veštca: „Vyhľadajte mi ženu vyvolávajúcu duchov!“ Musel ísť po ňu až do Endoru, pretože predtým vyhnal veštcov a černok)nažníkov zo svojej krajiny, hoci sa tešili obrovskej popularite. Teraz si on – ich neľútostný prenasledovateľ – mohol vypočuť predpoveď len v preoblečení.

Ak sa dôkladne začítame do Biblie, bez ťažkostí objavíme, že v nej existujú dva typy veštieb: božská výpoveď Jehovu a proroctvá vybraných starcov – prorokov. Nedávno, ako sme o tom už neraz písali, boli objavené ďalšie, zašifrované predpovede, ktorých pravdivosť bola dokonca overená (predpoveď smrti Isaaca Rabina a iné). Tieto predpovede bolo možné získať iba vďaka odhaleniu tzv. biblického kódu pomocou počítača. Objaviteľ biblického kódu a ďalší vedci sú presvedčení, že Biblia skrýva i ďalšíe vrstvy, ktoré pri súčasnom stave nášho poznania zatiaľ nedokážeme odhaliť.

Iziášovo proroctvo priviedlo na svet Mesiáša a cirkev Krista. Sám Ježiš predpovedá príchod kráľovstva „nie z tohto sveta“. Apokalipsa hovorí o kataklizmách, ktré súčasná veda spája so starnutím Slnka.

„Vtedy ono pobledne a mesiac sčervenie,“ tak hlása Biblia.

Vzdialení bohovia, ktorí kedysi dávno zavesili znamenie zmieru o potope v podobe dúhy na nebi, nás budú musieť zachrániť, aby nám dali „nové nebo a novu zem“, predpovedá sa v Izaiášovej prorockej knihe.

V knihách Starého zákona je ukrytá okrem iných aj predpoveď, v ktoréj sa hovorí, že keď bude Abrahámových potomkov toľko ako hviezd na nebi a znova bude postavený chrám v Jeruzaleme, obnoví sa komunkácia s bohmi, s inými civilizáciami a nové poznanie zotrie každú slzu z našich očí. Podmienkou znovupostavenia chrámu (jeho pozostatkom je časť múru nazývaného Múr nárekov, zničeného Arabmi, je vznik Izraelského štátu. Predpoveď sa splnila s výnimkou poslednej časti: Izrael vznikol, ale chrám dodnes leži v ruinách. Iná predpoveď v knihe Náhumovej hovorí, že chrám nebude nikdy postavený. Práve tento chrám bol podľa legiend centrom kontaktov s mimozemšťanmi. Z toho všetkého vyplýva, že jedna z predpovedí sa nemôže splniť.

Zostáva nám len čakať, ktorá. Mozné však je, že existuje aj tretia, ktorá by mohol prezradiť biblický kód – treba sa len spýtať, čo znamená, zadať príslušné heslo. Veštieb je teda v Biblii naozaj dosť, stačí iba vedieť ich vnímať a postrehnúť. Napriek všetkým dogmám sa totiť môze ukázať, že Biblia je najlepším dôkazom možnosti predvídať budúci osud ľudstva. Prvé pokusy s biblickým kódom to, zdá sa potvrdzujú.
- Sprac. Vik – Internacional Expres 48/98 -
10.04.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet