ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Zámer s areálom Dolné sklady

Zámer s areálom Dolné sklady

Zámer s areálom Dolné sklady

Nové Mesto nad Váhom – poslanci na svojom 21. zasadnutí schválili zámer využitia vojenských skladov v južnej časti mesta. Darovacou zmluvou zo dňa 10. 11. 2005 boli Dolné sklady prevedené z Ministerstva obrany SR na Mesto Nové Mesto nad Váhom. Areál má hodnotu 119.600.000,- Sk.


Návrh využitia (obr. 1):

Časť A – mesto tu plánuje bytovú výstavba v rozsahu 100 bytov + športoviská pre mestskú časť Samoty

Časť B
– bude odovzdaná do správy Technických služieb mesta, ktoré si tu zriadia svoješ sídlo a presťahujú prevádzky z bydovy a z pozemku na ul. Klčové. Majetok odovzdaný do správy TSM tvorí 24 budov.

Časť C
– mala by vyť využitá komerčne buď formou prenájmu podnikateľským subjektom alebo formou odpredaja týmto subjektom. MsÚ už eviduje 30 žiadostí o predaj budov a pozemkov.

Uvažuje sa so zachovaním kolajníc, ktoré by mohli využívať nielen podnikateľské subjekty ale i TSM.

- redakcia -
30.04.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet