ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > 20 rokov po černobyľskej katastrofe

20 rokov po černobyľskej katastrofe

20 rokov po černobyľskej katastrofe

Dnes si pripomíname 20-te výročie havárie jadrovej elektrárne v Černobyli. Sme ľudstvo ovládané konzumom, ktoré podobné časované bomby vytvára ďalej. Veď narastajúci dopyt a ubúdajúce zásoby ropy a plynu nám nedovoľujú iné možnosti. Staviame si gigantické pamätníky vlastnej nenažranosti, ktorá nás nakoniec zabije.


26. 4. 1986 - jadrová elektráreň pri meste Pripjať (18 km od mesta Černobyľ) - ráno 1:23:58 miestneho času:
 • do vzduchu sa dostalo 186.000.000 rádionuklidov, čo je niekoľko stokrát viac ako pri obidvoch bombách v Hirošime a Nasgasaki – 400 x Hirošima
 • gama žiarenie sa pohybovalo v rozmedzí 1100 až 3000 mikroröntgenov - normálna hladina je 50 mr
 • z černobyľskej ochrannej zóny bolo evakuovaných 100 miest a dedín
 • 203 ľudí okamžite hospitalizovali - z nich 31 zomrelo (28 na akútnu chorobu z ožiarenia).
 • 135 000 ľudí bolo z oblasti evakuovaných - 50 000 ľudí z blízkeho mesta Pripjať
 • počas nasledujúcich 70 rokov bolo zaznamenané 2% zvýšenie úrovne rakoviny u väčšiny obyvateľstva
 • 27 850 km v Bielorusku a na Ukrajine (približne rozloha Dánska) bolo zaradených do kategórie „silne kontaminované“ – nasledujúcich 300 rokov sa tu nemôže nič pestovať
 • približne 60 % rádioaktívneho spadu skončilo v Bielorusku
 • územie s rozlohou približne 5000 km zostáva pre návštevníkov bez povolenia uzavreté navždy
 • pod oceľovo-betónovým sarkofágom zostalo 70 ton rádoaktívneho materiálu – z toho 4 tony rádoaktívneho prachu, ktorý pri narušení stavby môže kedykoľvek uniknúť
 • najväčšie obavy vzbudzuje kontaminácia pôdy izotopmi stroncia 90Sr a cézia 137Cs, ktoré majú polčas rozpadu okolo 30 rokov - predpokladá sa, že hlavným spôsobom odstránenia kontaminácie bude prirodzený rozpad 137Cs na stabilný izotop bária 137Ba, pretože vymývanie dažďom a povrchovou vodou sa ukázalo ako zanedbateľné
 • najvyššie koncentrácie 137Cs boli nájdené v povrchových vrstvách pôdy, kde sú absorbované rastlinami, hmyzom a hubami a dostávajú sa tak do miestneho potravinového reťazca
 • dávnejšie testy (okolo roku 1997) ukázali, že v kontaminovaných oblastiach množstvo 137Cs v stromoch stále narastá
 • existujú dôkazy, že sa kontaminácia presúva do podzemných aquiferov a uzavretých vodných nádrží ako sú jazerá a rybníky

Foto k článku
Komplex jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach (EBO) tvoria tri zariadenia: A-1, V-1, V-2. Elektráreň A-1 je mimo prevádzky - približne 50 km od Novomestského regiónu
Už v prvých rokoch prevádzky sa opakovane vyskytovali komplikácie a boli zaznamenané dve vážne havárie:
 • v januári 1976 prišli dvaja pracovníci tragickým spôsobom o život
 • vo februári 1977 bola rozhodujúcou pre definitívne odstavenie elekrárne A-1
Ani po uplynutí viac ako 20 rokov od zastavenia prevádzky reaktora A-1 neboli následky nehody a problémy s nimi spojené uspokojivo vyriešené. K najnutnejším bezpečnostným opatreniam patria odstránenie kontaminácie objektov a okolia, spracovanie a uskladnenie jadrového paliva, ako aj likvidácia celého areálu elektrárne.
Okrem niektorých elektrárenských objektov sú kontaminované aj okolie a vodné systémy bohunického regiónu. Je nevyhnutné priviesť havarovaný reaktor A-1 do bezpečného bezradiačného stavu. Na jeho úplnú likvidáciu však Slovenské elektrárne, a.s. nemajú dostatočné finančné prostriedky.
- redakcia -
26.04.2006

Fotogaléria

Komplex jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet