ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > BALADA O NOVOMESTSKOM STROME

BALADA O NOVOMESTSKOM STROME

BALADA O NOVOMESTSKOM STROME


Zasadili v meste strom
deckám pre radosť
miesta dosť
Na námestí
tam sa zmestí
pred radnicou richtára
ráno okná otvára
junák strom mu zamáva
A tak mal sa pod ochranou
Architekti prišli zbraňou
Vraj už všetko prerastá
zrežte od pňa valibuka
prikázali podľa plánu
Buďme predsa svetoví
V Paríži tak nestojí
Rozhodli sa páni kumštotvorci
pokus spraviť v našom dvorci
betón, skala, sklo a šeď
to je predsa sveta trend!
Richtár nevie- zrezať mám a budem blázon
Nechať ho tam – blavák ten má iný názor
A tak stromček rastie sám
Deckám pre radosť
Potom prišiel čo ho brucho bolelo
volali ho Bruchobol
A ten všetko rozhodol
zrežú hlavu panskú stromu
čo už všetko prerastal
Drzý bol jak šľachtic dáky
Individualista a frajer!
O hlavu sa týčil v dave
A to veru nebol v práve
A tak verný Bruchobol
našiel rebrík aký bol
Kázal sčesnúť hlavu obrovi
Naraziť ju na portviš!
A ten jeho výtvor bezhlavý
drží teraz portviš s gebuľou
Straší tam jak strašiak v máji
Deťom mesta pre radosť
Junák strom,čo straší v centre mesta nového
S hlavou na kôl nastoknutou
Konečne nám ktosi vnukol
Takto mesto nielen nové
Ale iste- svetové!


Tu sa možte zapojiť do diskusie :
- K.Tristolský -
06.05.2006

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet