ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Pomník vďaky

Pomník vďaky

Pomník vďaky

Hoci som mladý , pochabý,

Hoc dokázať chcem viac a viac,

už neraz som sa zamyslel,

dozadu hlavu obrátiac.


A čo som videl? Život bohatý,

Plynúci v šťastnej krajine,

Veselé detstvo chlapčenské

Vslobodnej šťastnej rodine.

Čím rokov viac, čím starší som,

Tým viac sa zamýšľam,

Ako to, že domov môj

Teplučký stále mám?!

Za to, že neviem, čo zrada, klam,

Že život to je pre mňa dar,

Nie utrpenie, klamstvo mar,

Vďaka ti, slávny Február!

Vďaka ti, robotník i roľník,

Vďaka ti otec, mať,

Že môžem rojčiť, stále sniť,

Slobodnej zeme plody brať.

Premnoho vďaky v srdci mám,

Že môžem šťastne dnešok žiť,

Snežienok ráno natrhať,

Potom zas večer s milou byť.

Nuž počuj, otec, drahá mať,

Počúvaj šťastná moja vlasť.

Keď toľkú radosť v duši mám,

Čo všetkým sľúbim darovať.

Nechcem byť dlžník večitý,

Chcem polia, lúky orávať

Do všetkých hriadok zasievať
Odkaz na diskusiu ktora bola na sme.sk : TU 
- Mikuláš Dzurinda - Almanach stredoškolákov – 1973 - Stredná priemyselná škola Spišská Nov -
05.02.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet