ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Rekonštrukcia Hájoviek

Rekonštrukcia Hájoviek

Rekonštrukcia Hájoviek

Nové Mesto nad Váhom - Pred dvoma týždňami začala rekonštrukcia sídliska Hájovky. Táto mestská časť vyzerá ako veľké stavenisko. Okrem rozostavaného polyfunkčného objektu sa budujú nové parkovacie miesta, nepotrebné vybetónované a vyasfaltované plochy sa nahrádzajú trávnatými plochami.


Mapa rekonštrukcie:
Žltá – výstavba na trávnatých plochách
Zelená – plochy meniace sa na trávnik
Červená – nové chodníky
Mapa parkovísk – parkoviská sú umiestnené pred polyfunkčnou budovou a pred základnou školou
Po rekonštrukcii bude mať sídlisko dva hlavné chodníky určené aj na príležitostný prejazd automobilov. Parkovanie sa povolí len na parkovacích miestach. Okrem parkovísk Tematínskej ulice bude vybudované 50 miestne medzi základnou školou a materskou školou na Lesníckej ulici.
- redakcia -
19.05.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet