ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Solženicyn útočí na západné ponímanie slobody

Solženicyn útočí na západné ponímanie slobody

Solženicyn útočí na západné ponímanie slobody

\"Ak sa má Rusko pridať k NATO, ktoré sa teraz venuje propagande a násilne vnucuje rôznym častiam planéty ideológiu a praktiky súčasnej západnej demokracie, to nepovedie k rozširovaniu, ale k úpadku kresťanskej civilizácie.\"


Jonathan Luxmoore z "Ecumenical News International" píše, že ruský spisovateľ Alexander Solženicyn, mnohoročný dizident proti sovietskemu komunizmu, háji dokument, sponzorovaný ortodoxnou cirkvou, ktorý vyzýva k novému konceptu ľudských práv ako protiváhy k západnému ponímaniu slobody, ktorému chýbajú "akýchkoľvek morálne normy". Solženicyn povedal týždenníku "Moskovskoje novosti": "Teraz už dokonca aj zdržanlivosť považujú za smiešnu a vysmievajú sa z nej. Lenže iba zdržanlivosť ponúka morálnu a spoľahlivú cestu z akéhokoľvek konfliktu."

Tento 87-ročný spisovateľ reaguje na dokument pod názvom "Deklarácia o ľudských právach a dôstojnosti", schválený desiatou Svetovou radou Rusov, ktorá sa zišla v moskovskej bazilike Krista Spasiteľa v dňoch 4. až 6. apríla 2006 a predsedal jej moskovský ortodoxný patriarch Alexej II. V dokumente sa uvádza, že svetu teraz hrozí "konflikt medzi civilizáciami, ktoré majú odlišné porozumenie ľudskej bytosti". Ďalej sa tu hovorí, že používanie ľudských práv na "legitimizovanie správania, zavrhovaného tradičnou morálkou a historickými náboženstvami, je neprijateľné".

Solženicyn povedal, že riaditeľ oddelenia moskovského patriarchátu pre externé vzťahy cirkvi metropolita Kirill má pravdu, keď tvrdí, že osobné slobody by "nemali ohrozovať vlasť", ani by ich nemali používať na "urážanie náboženského a národného cítenia". A ďalej dodal: "Ak sa má Rusko pridať k NATO, ktoré sa teraz venuje propagande a násilne vnucuje rôznym častiam planéty ideológiu a praktiky súčasnej západnej demokracie, to nepovedie k rozširovaniu, ale k úpadku kresťanskej civilizácie."
V dokumente o ľudských právach sa ďalej hovorí, že Rusi odmietajú "politiku dvojakých štandardov, pokiaľ ide o ľudské práva" a takisto "pokusy používať ich na vnucovanie istého socio-politického systému". ...

Ekklesia, Veľká Británia
http://www.ekklesia.co.uk/content/news_syndication/article_060521rights.shtml
prevzaté z www.prop.sk
- -
24.05.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet