ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Mestská veža v Trenčíne opäť otvorená

Mestská veža v Trenčíne opäť otvorená

Mestská veža v Trenčíne opäť otvorená

Prvý jún je dňom detí a zároveň dňom, kedy sa už tradične spúšťa sezóna mestskej veže. Pre deti sú však oslavy tohto sviatku pripravené na sobotu 3.6., kedy budú mať možnosť, okrem zaujímavého programu v centre mesta, v sprievode dospelých navštíviť zdarma mestskú vežu a pokochať sa pohľadom na naše mesto.


Zároveň bude pre nich pri veži pripravená minuloročná osvedčená detská pošta, v ktorej budú môcť zanechať odkaz, či list pre primátora, čo by chceli v meste zmeniť, vytvoriť a pod. Listy budú doručené priamo primátorovi, ktorý bude na všetky otázky a podnety detí odpovedať. Najčastejšie otázky a podnety detí sa dozviete v nasledujúcom čísle Infa a na webovej stránke www.trencin.sk.

Mestská veža bude otvorená denne 10.00 – 20.00 h počas letnej sezóny (od 1.júna do 30.septembra). Priamy prístup na vežu je výťahom zo Sládkovičovej ulice (príchod k veži je od Štúrového námestia) - po prvú vyhliadku (balkón) i pre imobilných občanov, schody vo veži je už potrebné absolvovať pešo.

Vstupné:

30,- Sk dospelí
15,- Sk študenti, deti, dôchodcovia, vojaci, ZŤP
deti do 5 rokov zdarma

Ďalšie informácie :

Kultúrno-informačné centrum, Sládkovičova ulica, 032/16 186, kic@trencin.sk
Mestská veža, Sládkovičova ulica, 032/65 04 317
- th -
01.06.2006

Fotogaléria

Mestská veža v Trenčíne opäť otvorená


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet