ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Organizácia školského roka 2006/2007

Organizácia školského roka 2006/2007

Ministerstvo školstva SR schválilo Pedagogicko-organizačné pokyny na nasledujúci školský rok. Príručka prináša všeobecné pokyny pre základné a stredné školy, pre špeciálne školy a školské zariadenia. Okrem toho v nej riaditelia a učitelia nájdu informácie o súťažiach, projektoch a programoch, do ktorých sa môžu školy zapojiť, o pripravovaných predpisoch, ako aj údaje o možnostiach ďalšieho vzdelávania pedagógov.


Nový školský rok sa začne 1. septembra 2006, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začne v pondelok 4. septembra 2006.
Prvý školský polrok sa skončí v stredu 31. januára 2007.
Druhý polrok sa začne vo štvrtok 1. februára 2007 a skončí sa 30. júna 2007.
Vyučovanie sa končí v piatok 29. júna 2007.

Pedagogicko-organizačné pokyny sú uverejnené na stránke MŠ SR - http://www.minedu.sk/RS/POP/pop_2006-2007.pdf
- Lucia Dobrodenková,tlačová tajomníčka MŠ SR -
09.06.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet