ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Minister školstva SR L. Szigeti otvorí tretí ročník Fóra pedagogiky 2006

Minister školstva SR L. Szigeti otvorí tretí ročník Fóra pedagogiky 2006

Minister školstva SR L. Szigeti otvorí tretí ročník Fóra pedagogiky 2006

Minister školstva SR László Szigeti v stredu 14. júna 2006 o 9.00 hod. slávnostne otvorí v hale Národného tenisového centra v Bratislave tretí ročník Fóra pedagogiky 2006, cieľom ktorého je propagácia vzdelanostnej spoločnosti a kvality vzdelávania v kontexte požiadaviek európskeho trhu práce.
Pred slávnostným otvorením o 8.30 sa uskutoční brífing ministra školstva a prezidenta podujatia Milana Zemana (salón č. 1, 1. poschodie).


Súčasťou podujatia bude konferencia „Transformácia vzdelávania smerom k potrebám európskeho trhu práce“, na ktorej vystúpi aj minister L. Szigeti a prostredníctvom telemostu budú účastníci konferencie diskutovať s komisárom EK pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť Jánom Figeľom.
Významnou súčasťou fóra bude predajno-propagačná výstava s takmer 101 vystavovateľmi, na ktorej budú školy, školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie a firmy z celého Slovenka prezentovať svoje aktivity a produkty. Návštevníci sa môžu tešiť aj na kultúrne vystúpenia škôl, ako aj na ocenenie žiakov a študentov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v medzinárodných súťažiach. Ceny si odnesú aj víťazi súťaže o najlepšiu učebnú pomôcku. V rámci podujatia Učiteľ, na ktorého sa nezabúda budú ocenení pedagógovia, ktorí sa svojou prácou natrvalo zapísali do spomienok svojich žiakov.

Trojdňové podujatie (14. – 16. jún 2006) pripravilo Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave a pre návštevníkov bude v priestoroch Národného tenisového centra (Príkopova 6) otvorené denne od 9.00 do 18.00 hod.

Podrobnejšie informácie s prehľadným programom podujatia sú uverejnené na stránke www.forumpedagogiky.sk.
- Lucia Dobrodenková,tlačová tajomníčka MŠ SR -
13.06.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet