ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Keď vládne nová - samosprávna - totalita

Keď vládne nová - samosprávna - totalita

Keď vládne nová - samosprávna - totalita

\"Povedali sme si dosť, nemáme čo stratiť, horšie už nemôže byť a teraz pôjde všetko von aj s menami. Zaslal som to poslancom Európskeho parlamentu zo Slovenska; keď neodpovedia, pôjde to aj s patričným komentárom českým, poľským, rakúskym poslancom a predsedníctvu. Nech vidia, ako naozaj funguje \"zákonnosť a nezávislosť\" na Slovensku a kto všetko tu figuruje,\" napísal pre Changenet Juraj Kukla, občiansky aktivista z obce Brunovce, držiteľ ocenenia za príkladnú aplikáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, o liste, ktorý poslancom EP zaslal kvôli dlhoročným sporom a problémom s brunovským starostom Dušanom Močkom, opakovaným \"víťazom\" Infočinu - nepriateľom informácií.


  Verejné vyhlásenie Juraja Kuklu a ďalších občanov Brunoviec, adresované Európskemu parlamentu, politickým stranám, predstaviteľom SR, prezidentovi SR, ministerstvu vnútra SR, prezídiu PZ SR, Generálnej prokuratúre SR, Národnej rade SR, predsedovi vlády, mimovládnym organizáciám a médiám uvádzame v plnom znení:
Po mnohonásobne zopakovanom využití všetkých opravných prostriedkov, od interpelácií najmä politických strán KDH a SDKÚ, podaniam polícii a prokuratúre, MV SR až po Ústavný súd SR konkrétne:

- všetkým ministrom vnútra J.Čarnogurskému, V. Pittnerovi, I. Šimkovi, V. Palkovi, M. Padovi
- prezidentovi PZ SR A.Kulichovi, prezídiu PZ SR a inšpekcii MV SR
- predsedom NR SR, od F.Mikloška po P. Hrušovského,
- poslancom NR SR, predsedovi výboru pre samosprávou a štátnu správu M. Hortovi
- predsedom vlády SR až po M.Dzurindu,
- (dnes ex)prezidentovi SR M. Kováčovi
- ministrom spravodlivosti až po D. Lipčica,
- ministrovi ŽP SR L.Miklósovi, kontrole MŽ SR a najvyššiemu kontrolnému úradu,
- okresnej a krajskej prokuratúre Trenčín, prokurátorom, V. Kováčikovej, A. Muríňovej atď.,
- všetkým generálnym prokurátorovom SR až po D. Trnku
- a ÚS SR, ktorého nález starosta nerešpektuje a množstva ďalších,

prehlasujeme, že v členskom štáte Európskej únie, na Slovensku - v našej obci Brunovce, je podľa nás z viny konania nášho štátu šestnásty rok systematicky odstraňovaný demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd zakotvených v Ústave SR a vládne nová „samosprávna totalita“.

Znemožňované je najmä právo na informácie podľa čl. 26, na prístup k voleným a verejným funkciám podľa čl. 30, právo vlastniť a užívať súkromný majetok podľa čl. 20 Ústavy SR. Takzvaná samospráva nepretržite beztrestne porušuje zákony, núti občanov pod zámienkou samosprávy akceptovať jej trestnú činnosť. Povinnosti ukladá občanom protiústavným spôsobom v rozpore s čl.13 Ústavy SR a so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; štátne financie, miestne dane znehodnocuje na sústavné vyplácanie pokút za nezákonnú činnosť starostu a samosprávy, ktorému za to spriaznení poslanci udeľujú odmeny k platu.

Orgány činné v trestnom konaní podľa nás nekonajú v zmysle Trestného poriadku, ale šestnásty rok udržujú a stupňujú nezákonný stav. Občania, ktorí sa opovážia na zneužívanie právomoci verejného činiteľa starostu Dušana Močku a takzvanej samosprávy upozorniť, sú šikanovaní, dehonestovaní nepravdivými posudkami z obecného úradu, dokonca účelovo trestne stíhaní miestnou políciou v Novom Meste nad Váhom za údajné ohováranie starostu.

„Samosprávou“, ktorá v Brunovciach v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení de facto dodnes neexistuje, sme nútení pod hrozbami pokút, exekúcií a súdov podvoľovať sa zvôli a bezpráviu. Náš štát za šesnásť rokov nepretržitého vyšetrovania, odkladania, zamietania, nedokázal obnoviť porušené práva v našej obci a vyvodiť zodpovednosť za trestnú činnosť tohto verejného činiteľa a spol. pod zámienkou, že nesmie zasahovať do samosprávy. Starosta si z obce urobil vlastný „štát v štáte“, kde neplatia zákony. Použitie zákonných prostriedkov je neúčinné, nemožné, nevedie k obnoveniu porušených práv a vyvodeniu zodpovednosti. Toto sa deje z dôvodu benevolencie, minulých i súčasných najvyšších predstaviteľov štátu, NR SR, politických strán a orgánov činných v trestnom konaní atď.

Vážený Európsky parlament, pýtame sa preto Vás:

„Koľko rokov sa ešte má občan právneho štátu, člena EÚ, podvoľovať, takejto zvôli, ponižovaniu ľudskej dôstojnosti? Čo máme ešte urobiť, keď náš štát odmieta šesnásť rokov relevantne konať a podľa nás svojim konaním odstraňuje demokratické princípy právneho štátu pred zrakmi širokej verejnosti ?“ Sme povinní tváriť sa, že takto je to v poriadku? Podľa nás takéto dehonastovanie práva a ľudskej dôstojnosti radových občanov, ktoré Vám predkladáme, už jednoducho nie je možné v slobodnom štáte ďalej znášať a sme presvedčení, že prišiel ten čas, postaviť sa v zmysle Ústavy SR na odpor.

Z uvedených dôvodov využívame čl. 32 Ústavy SR, ktorý hovorí: "Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené v nadväznosti na čl. 13 odst. 1a, čl.7 odst.5, čl. 26 odst.1," a čl. 12 odst. 4, podľa ktorého "nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody."

Týmto sa verejne staviame na odpor proti odstraňovaniu demokratického poriadku v našom štáte až do vyvodenia zodpovednosti za trestné činy „zneužívania právomoci verejného činiteľa, podvodu, machinácie pri verejnej súťaži, neoprávneného podnikania, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku atď.“, z ktorých je starosta roky obvinený a ktoré orgány činné v trestnom konaní nedokázali dodnes ukončiť a vyvodiť zodpovednosť. Do obnovenia porušených práv nebudeme rešpektovať takzvanú samosprávu v obci Brunovce a orgány odstraňujúce demokratický poriadok nášho štátu, lebo by sme tým podporovali bezprávie!

Vás, predsedníctvo a poslancov Európskeho parlamentu žiadame:

1. O pomoc, radu, čo máme ešte urobiť, aby sme nemuseli znášať novú totalitu.
2. Žiadame Vás, aby ste všetkými možnými prostriedkami a osobnými interpeláciami predstaviteľov Slovenskej republiky okamžite zakročili, prispeli k ukončeniu tohto najhanebnejšieho zneužívania demokracie a „samosprávy“ v histórii Slovenska, teraz už členského štátu Európskej Únie a zariadili, aby náš štát musel akceptovať v tejto kauze svoje vlastné zákony a práva občanov slobodného štátu. Prosíme Vás, keby ste nás o prijatých opatreniach informovali.

Dôkazy i s menami zodpovedných zainteresovaných činiteľov od roku 1990 dodnes sú uverejnené na webovej stránke Brunovce.otvorene.sk. Vyzývame tento štát a politické strany, uznávajúce základné ľudské práva, Ústavu SR a medzinárodné zmluvy, aby okamžite zasiahli a ukončili toto dehonestovane nášho štátu a jeho občanov.
- | Juraj Kukla | zdroj www.changenet.sk -
17.06.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet