ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2004 > > Začínali v trojici, dnes je ich stovka

Začínali v trojici, dnes je ich stovka

Začínali v trojici, dnes je ich stovka

Servis, bager, z prvej, kolík, na tri, sako, fakt už bez strát? ...

Ak sú vám tieto slová povedomé, istotne patríte k priaznivcom loptovej hry zvanej volejbal. Tento šport kedysi patril k dennému koloritu Nového Mesta nad Váhom, vonku na ihriskách sa dokonca hrávala mestská liga. S ubúdaním ihrísk a meniacou sa dobou ubudlo aj masovosti a volejbal sa postupne presťahoval do haly, čím sa nevdojak vytratil aj z očí verejnosti. Snáď v lete sa sporadicky objavuje na Zelenej vode, aby sa po sezónnom uzavretí pláží stiahol opäť do ústrania. Prítomnosť volejbalu sa v povedomí Novomešťanov spája predovšetkým s mužskou časťou populácie, ktorej mužstvo hrá vrcholovú súťaž.


V súčasnosti má z tejto hry radosť ale aj čoraz viac novomestských dievčat. Pred tromi rokmi, vcelku nenápadne, vznikol v tomto meste Športový klub Mladých (ŠKM). Pri jeho zrode stáli i ľudia, ktorí sa aktívne venujú dievčenskému volejbalu viac ako štvrťstoročie. O doterajšom pôsobení klubu sme sa porozprávali s výkonným prezidentom Ing. Vladimírom Dovalom:

Kto sa skrýva pod skratkou ŠKM?

 "Športový klub Mladých. Sme občianske združenie, v ktorom sa predovšetkým venujeme rozvíjaniu športovej činnosti s mládežou. Prioritou je volejbal dievčat. Prvé dva roky sme tvorili najmä koncepciu práce klubu, ktorá nám v tomto roku začína prinášať prvé viditeľné plody."

Čo znamená ?
Napríklad aj to, že najprv tvoríme, až potom o tom hovoríme. ŠKM založila v roku 2002 skupinka ľudí ochotná pracovať v podmienkach, ktoré nám prináša dnešná doba. Všetci v klube pracujeme v osobnom voľne a na báze dobrovoľnosti, samozrejme bez nároku na odmenu. Prvý oficiálny nábor do prípravky ŠKM sme robili s tunajším centrom voľného času. Začínali sme s desiatimi ľudmi. Dnes sa pod vedením skúsených trénerov a asistentov pripravuje v kategóriach 9-19 rokov viac ako 80 dievčat. Aktívni sú takisto samotní rodičia. ŠKM tak už prekročil stovku členov. Úspešne spolupracujeme so základnými, strednými a vysokými školami, máme podpísané zmluvy o spolupráci s mimovládnymi záujmovými organizáciami pracujúcimi s mládežou a sme riadnym členom SVF (Slovenskej volejbalovej federácie).V uplynulej sezóne sa žiačky nášho klubu zúčastnili viacerých turnajov, napr. v Nimnici, Žiline, Uh. Hradišti, či v Bratislave, kde získavali prvé skúsenosti.
 
Pozoruhodné. K čomu smerujete?
Chceme si vychovať dve, tri vekové kategórie, ktoré by tvorili základňu pre kadetky a ženy.
V tejto sezóne budú okrem žien reprezentovať náš klub kadetky i družstvá žiačok. Postupne chceme obsadiť všetky kategórie už od najmladších. Zatiaľ pracujeme s mládežou a začíname už od tých najmenších, prípravkou.

Čo patrí do prípravky?
Všeobecná príprava, rozvoj pohybových schopnosti, obratnosť, gymnastika, dynamika, postupné ovládanie lopty, náradie...

Máte vôbec na takúto prípravu vhodné podmienky? V Novom Meste n. V. mali byť podľa prísľubov radnice už niekoľko rokov vybudované dve volejbalové ihriská, avšak zatiaľ nie sú.

Nadviazali sme veľmi dobrú spoluprácu so Základnou školou na Ul. kpt Nálepku, ktorá nám vytvorila akési domovské zázemie a kde od roku 2002 máme vytvorené Školské športové stredisko. Využívame školskú telocvičňu, v areáli školy upravujeme antukové volejbalové ihrisko tak, aby spĺňalo podmienky SVF pre súťaž, spracovali sme technickú dokumentáciu ... Tieto investície by mali zostať majetkom školy. Našim zámerom je dlhodobý prenájom telocvične. Už sme o tom rokovali aj s primátorom mesta a máme jeho prísľub. Pri rozvíjaní celkovej koncepcie takisto veľmi úzko spolupracujeme s rodičmi, ale i sponzormi.

Z toho vyplýva?
T
ento súťažný ročník chceme obsadiť súťaž mladších žiačok a v novom školskom roku zrejme začne aj súťaž škôl nášho okresu. K športu by sme chceli pritiahnuť týmto spôsobom tiež deti a rodičov z okolitých dedín. Základné školy Beckov, Bzince p. Javorinou, Čachtice, Kočovce, Podolie a niektoré ZŠ v našom meste už vytvárajú podľa nášho vzoru športové školské strediská, kde by sa športová činnosť rozvíjala. Úspešnou prvou lastovičkou bol nami poriadaný volejbalový turnaj pre tieto školy 26. júna práve na III. ZŠ. Konal sa pod záštitou primátora Nového Mesta nad Váhom.


Váš najbližší program?
V auguste začíname letnou prípravou na novú sezónu sústredením v Belušských Slatinách. Sústredenie je zároveň akási odmena deťom, s ktorými pracujeme. K dispozícií budú mať učebne, ihriská regeneráciu, kurty, v blízkosti je les. Pôjde ich asi tridsať.

V priebehu rozhovoru sa k nám pridali aj niektorí ďalší predstavitelia klubu, nuž som im položil jednu spoločnú otázku: "Prečo to všetko vlastne robíte?"

Ing. Vladimír Doval:
V prvom rade chceme pritiahnuť deti k športu a to na dobrovoľnej báze, nie je podmienkou, že budú musieť niekedy hrať vrcholový volejbal. Dôležitá je radosť z pohybu, hry, aby ich to bavilo, tak ako nás, aby sa zapojili i rodičia, mám poznatky, že niektorí boli možno spolu prvýkrát vonku na ihrisku, kde sa zaprášili, pričuchli si k antuke a piesku. Samotné turnaje, to je potom taká čerešnička na torte... , predtým sú aj brigády, úpravy ihriska, pomoc rodičov, sponzorov, dobrovoľnosť, a konečným zadosťučinením je radosť z úsmevu detí.

Peter Marták: "V našom detstve sme mali šťastie na obrovské všestranné vyžitie, dnes mám pocit, akoby okrem hmotných záležitostí iné už ani nebolo dôležité. Decká sedia pri počítačoch, komunikujú medzi sebou mobilmi. Tu, pri tom to športe sa môžu naučiť si vážiť jeden druhého, zistiť, čo je tímová práca, pomoc, šesť za jedného. A tak to je aj akási príprava ľudí do inej spoločnosti.
Bc. Luboš Lhotský:
"S mládežou pracujem už 25 rokov, je to aj istý spôsob sebarealizácie, že niečo čo viem, môžem aj odovzdať. A tiež som rád za pár zachránených duší. Videl som napríklad, čo dokážu so životmi mladých urobiť drogy.

"Bc. Martin Vido: "Volejbal jedna z najkrajších športových hier a hoci zdravotné dôvody ma vyradili z ihriska, nezanevrel som. Pri deťoch je krásna tiež okamžitá spätná väzba, ktorú napríklad v mojej práci programátora chýba, okrem iného tiež vytváram internetovú stránku klubu  www.skm.sk , kde prezentujeme čo sa nám podarilo.

A na tej si môžete nielen slovom ale i obrazom pozrieť ďalšie aktivity Športového klubu Mladých z Nového Mesta nad Váhom.
Ľubomír Pagáč

 
 

- pagi -
30.06.2004

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet