ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Zmena podmienok v II. pilieri

Zmena podmienok v II. pilieri

Zmena podmienok v II. pilieri

Od zajtra sa menia pravidlá stanovené pre II. pilier dôchodkovej reformy. Predchádzajúci parlament schválil novelu zákona o sociálnom zabezpečení. Túto zmenu si presadil lobing tých dôchodcovských správcovských spoločností, ktoré od januára 2006 postihol najväčší odliv klientov ku konkurencii.


II. pilier je finančný nástroj, ktorého výnosnosť sa dá ovplyvniť presunom prostriedkov do inej spoločnosti. Preto boli pôvodne nastavené pravidlá tak, že bezplatný prestup bol možný raz ročne. Informovaní občania teda hneď od začiatku roka začali prestupovať do spoločností s vyšším zhodnotením finančných prostriedkov a prípadne aj do spoločnosti s nižšími poplatkami. V tomto roku sa presunulo v priemere 11 % sporiteľov.
Od zajtra je v platnosti lehota 24 mesiacov od posledného prestupu. Znamená to teda, že prvé prestupy budú možné až začiatkom roku 2007, kedy už budú mať niektorí sporitelia 2 roky od vstupu do II. piliera a doteraz ešte neprestúpili.

- viac info Šarmi
- Tomáš Šarman -
31.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet