ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Rozhodlo sa o 3-ťom operátorovi

Rozhodlo sa o 3-ťom operátorovi

Rozhodlo sa o 3-ťom operátorovi

V tendri na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora na Slovensku vyhrala dcéra španielskej spoločnosti Telefónica.O licenciu požiadala česká firma Telefónica O2 Czech Republic. Novým operátorom bude Telefónica O2 Slovakia s. r. o.


Najdôležitejšie kritérium výberového konania pre povolenie na využívanie frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz, s pôsobnosťou na celom území SR na maximálne 20 rokov bolo prispenie účastníka k posilneniu konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií, kde je až 50 %-ná váha tohto kritéria. Naopak, najmenšiu váhu má kritérium ponúkanej výšky jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov – je to len 5 %. Medzi ďalšie kritériá patrí pripravenosť a časová postupnosť budovania siete a poskytovania služieb – 20 %, skúsenosti účastníka s poskytovaním elektronických komunikačných služieb – konkrétne mobilných telefónnych sietí GSM a UMTS – 15 %, rozsah služieb poskytovaných vo frekvenčných blokoch v pásme GSM, UMTS – 10 %.“
Španielska Telefónica pôsobí okrem domácej krajiny najmä v Latinskej Amerike, z hľadiska počtu klientov je štvrtým najväčším poskytovateľom pevných a mobilných liniek. V susednom Česku prevzala Český Telekom. Do súťaže sa prihlásila prostredníctvom spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, pôvodne Czech Telecom Slovakia. Telefónica v júni minulého roka sprivatizovala 51,1-percentný podiel v Českom Telecome za 82,6 mld. CZK. Od 1. júla tohto roka firma integrovala pod spoločnú značku O2 okrem Českého Telecomu aj mobilného operátora Eurotel a teraz vystupuje pod značkou Telefónica O2 Czech Republic. Práve táto firma je aj jediným spoločníkom firmy Telefónica O2 Slovakia, ktorá sa na Slovensku zvíťazila v tendri na tretieho mobilného operátora.
Španielska telekomunikačná spoločnosť Telefónica zaznamenala v prvom polroku medziročný nárast tržieb až o 46,4 % na 25,16 mld. eur, čím prekonala očakávanie analytikov na úrovni 25,03 mld. eur. Ako spoločnosť uviedla, tržby rástli vďaka akvizíciám, ako aj nárastu počtu klientov. Čistý polročný zisk zaznamenal nárast až o 40,3 % na 2,57 mld. eur, kým prevádzkový zisk pred odpismi a amortizáciou (OIBDA) sa zvýšil o 40,9 % na 9,24 mld. eur. Celkový počet klientov operátora stúpol o 32,6 % na 191,7 mil. ľudí, viac ako polovica z nich pritom žije v latinskej Amerike.
Najväčšia časť tržieb spoločnosti však aj napriek tomu pochádza z domáceho španielskeho trhu, jeho podiel na tržbách sa však znížil na 39 % z úrovne 55 % za rovnaké obdobie minulého roka. Výsledky firmy zahŕňajú akvizície skupiny Telefónica O2 Europe, ktorú Telefónica konsolidovala v prvom kvartáli, ako aj v apríli kúpený podiel v spoločnosti Colombia Telecom, či akvizíciu českého operátora Český Telecom.
Jadrový zisk (OIBDA) bývalého Českého Telecomu medziročne stúpol v sledovanom období o 5,2 % na 14,51 mld. CZK, keď trh čakal 14,18 mld. CZK. Firmu zahŕňajúcu aj mobilného operátora Eurotel kontroluje španielska spoločnosť Telefónica, ktorá drží 69,4 % akcií.
Spoločnosť Telefónica O2 Czech Republic začala v tomto roku testovaciu prevádzku televízie poskytovanej prostredníctvom pevných telefónnych liniek. V prvej fáze ponúkne zatiaľ zamestnancom firmy približne 30 programov vrátane sťahovania filmov na želanie. V ponuke sú české a slovenské kanály, spravodajské, dokumentárne a detské stanice. Na stiahnutie je k dispozícii okolo 250 filmov. Prevádzkou zároveň testuje aj predajné kanály tejto služby. Firma chce postupne rozširovať pokrytie službou podobne ako pri vysokorýchlostnom internete, ktoré je po dvoch rokoch služby dostupné na viac ako 90 percentách všetkých pevných telefónnych liniek.

- redakcia -
02.08.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet