ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Očista pod taktovkou andělů

Očista pod taktovkou andělů

Očista pod taktovkou andělů

Jak tělu pomoci? V první řadě je důležitá úprava stravovacího režimu, protože „jsme tím, co jíme“. Druhým krokem je obnova a udržování lymfatického systému, který je základem naší imunity. A třetím klíčem k nápravě jsou naše pocity.


Naše tělo je protkáno citlivou sítí jemných energetických drah. Pokud však na nás působí negativní faktory z okolí či z naší vlastní mysli, dochází na nich ke vzniku blokád. Ty způsobují nejen poruchy imunity a vznik řady nemocí, ale také nás oddělují od vyživujícího světla. Nejvíce jsme jimi ohroženi na jaře, kdy je organismus po dlouhé zimě oslaben.

Příčin blokád světelných kanálů je celá řada: nesprávná strava, nedostatek pohybu, působení záření z televizorů, počítačů či mobilů, zranění a pooperační jizvy, ale i negativní myšlenky a emoce a traumata, která v nás po léta zůstávají v podobě strachu, odmítání, smutku či vzteku.

Jak tělu pomoci? V první řadě je důležitá úprava stravovacího režimu, protože „jsme tím, co jíme“. Druhým krokem je obnova a udržování lymfatického systému, který je základem naší imunity. A třetím klíčem k nápravě jsou naše pocity. Ty podléhají kosmickému řádu, přičemž nejrychlejším a nejúčinnějším z nich je láska. Nejde přitom jen o lásku k ostatním bytostem – neméně důležitá je i ta, kterou cítíme sami k sobě, ke svému tělu i duši. Jen tak mohou všechny naše orgány dostávat to, co potřebují, a budou pracovat s láskou k vám. Tak také zní jedno z nejdůležitějších poselství andělů: Své tělo udržuj a pohlížej na ně jako na prosycené světlem, jako na podivuhodnou svátost.


Článek byl uveřejněn v novinách Minerva – čtení o zdraví a esoterice 1/2006
- Olga Kalinová -
31.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet