ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Cestovný ruch - cykloturistika

Cestovný ruch - cykloturistika

Cestovný ruch - cykloturistika

Trenčiansky kraj, v ktorom sa okres Nové Mesto nad Váhom nachádza, má najhustejšiu sieť cyklotrás na Slovensku (750 km). Našim regiónom prechádza Vážska, Malokarpatská, Kopaničiarska a Štiavnická cyklomagistrála. Z hľadiska cykloturistiky má strategický význam obec Brunovce. Je tu vytvorená spojnica oboch brehov Váhu s možnosťou cyklovýletov do Nového Mesta nad Váhom, na Zelenú vodu, ale aj do Piešťan na obe časti Sĺňavy.


Považany => Senica
- trasa č. 022
- značienie červené
- dĺžka je 61 km
- prevýšenie činí 500 m
- po celej trase je asvaltový povrch (medzi Považanmi a Čachticami je betón)
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných a trekingových bicykloch
Začiatok je na hrádzi derivačného kanála v Považanoch, kde sa trasa pripája na Vážsku cyklomagistrálu. Krátky úsek smeruje proti prúdu a na konci obce odbočí doľava. Tam križuje cestu I. triedy a ďalej pokračuje po betónovej miestnej komunikácii cez železničné priecestie až do Čachtíc. Tu križuje Malokarpatskú cyklomagistrálu a pokračuje z námestia popri kostole z ľavej strany Čachtickej doliny.
Ďalej prechádza cez Višňové, Hrachovište a Vaďovce do Starej Turej. Na križovatke pri Hoteli Lipa odbočí doprava hore mestom a pri mestskom úrade odbočí doľava. Náročnejším stúpaním a klesaním prechádza cez Papraď a Poriadie do Myjavy. Z námestia pokračuje ďalej smerom na Brezovú pod Bradlom.
Po tiahlom stúpaní hneď za autobusovou zastávkou U Šimkovcov odbočí doprava. Prechádza cez kopaničiarske usadlosti do Bukovca, no do obce trasa nevstupuje. Od autobusovej zastávky pred Bukovcom pokračuje priamo dlhým plynulým zjazdom až do Prietrže a Senice, kde sa napája na Záhorskú cyklomagistrálu.

Podolie => Krajné
- trasa č. 8310
- značienie žlté
- dĺžka je 8 km
- prevýšenie činí 200 m
- po celej trase je asvaltový povrch
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných, trekingových a MTB bicykloch
Trasa vytvára spojnicu medzi Malokarpatskou cyklomagistrálou a modrou cyklomagistrálou (č. 2302). Začína na križovatke za obcou Podolie a plynule stúpa cez Korytnianske kopanice až do sedla Ošmek a odtiaľ po menej kvalitnej asfaltovej ceste schádza do Krajného.

Hrachovište => Jablonica => Plavecký Peter
- trasa č. 2302
- značienie modré
- dĺžka je 43 km
- prevýšenie činí 200 m
- po celej trase je asvaltový povrch
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných a trekingových bicykloch
Začiatok je na križovatke v Hrachovišti, kde sa napája na Kopaničiarsku cyklomagistrálu. Pokračuje cez Krajné, Podkylavu a Košariská do Brezovej pod Bradlom. Trať je členitá s častým stúpaním a klesaním.
Z námestia v Brezovej pod Bradlom pokračuje doľava smerom na Jablonicu. Končí na križovatke pred obcou Plavecký Peter pri odbočke na Bukovú, kde sa napája na Malokarpackú cyklomagistrálu.

Dolné Srnie => Papraď
- trasa č. 5303
- značienie zelené
- dĺžka je 30 km
- prevýšenie činí 200 m
- po celej trase je asvaltový povrch
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných a trekingových bicykloch
Cyklotrasa odbočuje v Dolnom Srní zo Štiavnickej cyklomagistrály. Cez rázovitý kopaničiarsky kraj sa spája s Kopaničiarskou cyklomagistrálou v Starej Turej.
Z križovatky v Dolnom Srní pokračuje do Moravského Lieskového a križovaním cesty I. triedy prechádza do Bziniec pod Javorinou. Ďalej pokračuje do Cetuny, odkiaľ náročnejším tiahlym stúpaním a klesaním prechádza cez Barinu do Hrnčiarového. Od Bariny po Hrnčiarové ide súbežne so žltou cyklotrasou (č. 8304).
V Hrnčiarovom odbočí doprava a mierne zvlneným terénom schádza do Starej Turej. Z križovatky pri Hoteli Lipa odbočí doľava a topoľovou alejou vchádza do rekreačnej oblasti Dubník I. Po krátkom zjazde pred hrádzou prudko odbočí doprava a popri vodnej nádrži a autokempingu opäť vychádza na hlavnú cestu (smer Myjava). Po 200 metroch odbočí doprava k chatovej osade a popri vodnej nádrži Dubník II. prechádza cez Drgoňovu dolinu na Papraď, kde sa pripája ku Kopaničiarskej Cyklomagistrále.

Hrnčiarové => Veľká Javorina
- trasa č. 8304
- značienie žlté
- dĺžka je 9 km
- prevýšenie činí 600 m
- po celej trase je asvaltový povrch
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných, trekingových a MTB bicykloch
Táto cyklotrasa s kategórie EXTREM začína pri Hostinci v Hrnčiarovom. Odtiaľ vedie súbežne so zelenou cyklotrasou (č. 5303) až po Barinu. Tu odbočí doľava a ďalej pokračuje až na Veľkú Javorinu. Končí pri Holubyho chate.

Nové Mesto nad Váhom => Krakovany
- trasa č. 003
- značienie červená
- dĺžka je 20 km
- prevýšenie činí 50 m
- po celej trase je asvaltový povrch
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných bicykloch
Cyklotrasa začína na železničnej stanici v Novom Meste nad Váhom, prechádza sídliskom po Krátkej ulici a ulici M. Rázusa na cestu do Čachtíc. Tu križuje Kopaničiarsku cyklomagistrálu a ďalej pokračuje po štátnej ceste č. 504 nepatrným klesaním cez Častkovce a podolie až do Krakovian.
Do budúcnosti sa uvažuje s pokračovaním cez Vrbové a Trstín na Záhorie. Tam by sa napojila na Záhorskú cyklomagistrálu.

Nová Bošáca => Podhradie
- trasa č. 020
- značienie červené
- dĺžka je 48 km
- prevýšenie činí 300 m
- po celej trase je asvaltový povrch
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných bicykloch
Začiatok je na hraničnom prechode Šance - Nová Bošáca. Plynulým klesaním pokračuje cez Zemianske Podhrade, Bošácu a Dolné Srnie do Nového Mesta nad Váhom. Na Mnešickej (svetelnej) križovatke odbočí na Rakoľuby. V oblasti Zelenej Vody križuje Vážsku cyklomagistrálu.
Na križovatke v Rakoľuboch odbočí doprava a súbežne s modrou cyklotrasou (č. 2301) prechádza cez Kočovce, Novú Ves nad Váhom, Hôrku, Hrádok a Lúku až do Modrovky. Tam odbočí doľava a tiahlym stúpaním pokračuje cez Modrovú, Starú Lehotu do Novej Lehoty a cez hrebeň Považského Inovca do Podhradia

Trenčianske Bohuslavice => Haluzice
- trasa č. 8311
- značienie žlté
- dĺžka je 8 km
- prevýšenie činí 100 m
- po celej trase je asvaltový povrch
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných bicykloch
Cyklotrasa vytvára odbočku zo Štiavnickej cyklomagistrály k zaujímavým historickým lokalitám ležiacim mimo nej. Začína oproti železničnej stanici v Trenčianskych pohuslaviciach a pokračuje hore obcou až ku kostou v Bošáci a na križovatku v strede obce.
Ďalej sa vracia späť ku kostolu, kde odbočí doľava a miernymstúpaním príde až do Haluzíc.

Piešťany => Nemšová
- trasa č. 2301
- značienie modré
- dĺžka je 59 km
- po celej trase je asvaltový povrch
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných bicykloch
Trasa začína v Piešťanoch pri Kolonádnom moste (na ľavom brehu Váhu). Po hrádzi Kúpeľného Ostrova prichádza k hati na Teplom ramene. Tu odbočí doprava a popod hrádzu Teplého ramena príde na cestu k okraju obce Moravany.
Po zabočení vľavo vyjde na cestu č. 507. Po nej prechádza cez obec Ducové do Modrovky. Odtiaľto až do Rakoľub vedie spolu s červenou trasou Štiavnickej cyklomagistrály. Postupne prechádza obcami Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Kočovce a Kočovce - časť Rakoľuby až do Beckova.
Ďalej ide súbežne s červenou trasou Vážskej cyklomagistrály až nad Krivosúd - Bodovku. Odtiaľ pokračuje cez Trenčianske Stankovce do Opatoviec a tu sa znovu spojí s červenou trasou Vážskej cyklomagistrály. Spolu idú až k Ostrovu v Trenčíne. Odtiaľto sa vracia cca 300 metrov k železničnému mostu a po jeho lávke prejde na druhú stranu Váhu.
Po asfaltovej hrádzi sa potom vydá na sever. V Zamarovciach zíde z hrádze na štátnu cestu č. 507 a po nej stúpa ku kostolu na Skalke. Od neho nasleduje krátky zjazd popod Benediktínsky kláštor na Veľkej Skale.
Podjazdom pod diaľnicu pokračuje do Skalky nad Váhom, cez Kľúčové až do Nemšovej. Popri kostole priamo smeruje na výjazd z obce. Tam končí spojením s červenou hlavnou trasou Vážskej cyklomagistrály.

Piešťany => Modrovka
- trasa č. 8202
- značienie žlté
- dĺžka je 6 km
- celá trasa vedie po hrádzi poľnou cestou
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na MTB bicykloch
Táto krátka spojnica Piešťan a modrej trasy č. 2301 začína na Kúpeľnom Ostrove pri hati Teplého ramena. Celý čas vedie po trávnatej hrádzi s vyjazdeným chodníčkom. Pred Modrovkou z hrádze schádza a po spevnenej ceste sa po 500 m pripijí na štátnu cestu č. 507 s modrou trasou.

Piešťany => Trenčín
- trasa č. 002
- 1. časť Vážskej cyklomagistrály
- značienie červené
- dĺžka je 45 km
- trasa má väčšinou asfaltový povrch, no niektoré časti vedú po hrádzi poľnou cestou
- najvhodnejšie je trasu absolvovať na cestných bicykloch
Začiatok je pri Kolonádnom moste v Piešťanoch. Odtiaľ prechádza cez park a pri Dome umenia vyjde na hrádzu. Na sever až do obce Považany pokračuje po ľavom brehu Biskupského Kanála po asfaltovej účelovej komunikácii.
Za Piešťanmi obíde lokálnu skládku komunálneho odpadu a prejde okolo važiny Dlhé diely. Podíde diaľničný most a ocitne sa pred vodným dielom v Hornej Strede. To obchádza zľava a pokračuje do Brunoviec (možnosť odbočenia ku kaštieľu). Viackrát sa objavia mosty cez kanál Váhu (všetky obchádza zľava).
Ďaľšou obcou sú Potvorice a potom Považany. Tu sa naskytá pekný pohľad na kanál, hrebeň Považského Inovca a hrad Tematín. Pri druhom moste sa trasa križuje s Kopaničiarskou cyklomagistrálou. Po prejdení mostu cez kanál pokračuje po jeho pravom brehu po poľnej spevnenej ceste medzi kanálom a prírodným korytom Váhu smerom na sever.
Cez Nové Mesto nad Váhom ide medzi kanálom a záhradkárskou osadou. Potom nasleduje cestný most. Na ňom sa zľava pripája Štiavnická cyklomagistrála, no táto trasa odbočuje doprava a potom doľava do areálu rekreačného strediska Zelená Voda. Ďalej potom chodníčkom po korune Váhu až do Beckova.
V tejto obci sa dostáva popod ďialnicu a spája sa s modrou cyklotrasou č. 2301. Spolu idú cez Krivosúd - Bodovku a nad obcou sa rozídu. Odtiaľto trasa pokračuje po hrádzi až pod most v Opatovciach. Most podíde a zíde z hrádze do obce. Pri obecnom úrade sa zase spojí s "modrou", vráti sa na hrádzu a po nej ide do Trenčína.
Po prejdení popri Biskupskej hate začína byť povrch hrádze asfaltový. V Trenčíne zíde popod cestný most k Váhu a prichádza na rázcestie modrej a červenej trasy pri Ostrove.

- Genius loci & externí spolupracovníci -
18.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet