ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Mnešické parte

Mnešické parte

Mnešické parte

Pred štyrmi rokmi niekoľko Novomešťanov rozbehlo akciu na záchranu jaseňa na Srnianskej ulici v Mnešiciach (severná časť Nového Mesta nad Váhom). Bol to jeden z prvých projektov občianskeho združenia Genius loci (duch miesta). Stal sa akýmsi symbol toho, že sa dá ovplyvňovať dianie vo svojom meste, na rodnej hrude, v okolitom životnom prostredí. Dnes sa pozeráme na umierajúceho starca, ktorý sa nás rozhodol opustiť.


Na jar vyzeralo všetko ako po ostatné stáročia – z pukov vyrazili listy a koruna sa zazelenala. No s príchodom leta nás upútala schnúca koruna. Životodarná miazga prestala prúdiť do listov a hnedá vytláčala zelenú. No a dnes je už viac ako polovica koruny bez života. S Jaseňom odchádza časť Mnešického ducha miesta.
Stále viac starých stromov sa stáva obeťami rozmarov počasia. Niektoré stromy majú potrebu vyrúbavať tí, ktorí ich majú pred oknami i tí, čo bývajú ďaleko od miesta klčovania. Mnohokrát sú obce a mestá nápomocné pri takýchto akciách. Stále menej charizmatických stromov zostáva medzi nami.
Kto pôjde po Jaseni na Srnianskej? ... Uschneme s posledným stromostarcom i my? ... Mnešické parte ...

- Stromochráň Ranený -
05.08.2006

Fotogaléria

Mnešické parte


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet