ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Zabudnutý artikel cestovného ruchu

Zabudnutý artikel cestovného ruchu

Zabudnutý artikel cestovného ruchu

Centrálna mestská zóna je prevŕtaná až tromi podlažiami stredovekých podzemných chodieb. Dlhé roky slúžili Novomešťanom ako útočište pred nepriateľskými vpádmi Tatárov a Turkov počas kurtských vojen. Tradovalo sa, že tieto chodby viedli až na Čachtický hrad.


Na výstavbu takýchto diel malo naše mesto veľmi vhodné podmienky. Sprašová vrstva pod historickým jadrom obsahuje i značné množstvo vápnika. Pokiaľ sa do takto vybudovanej chodby nedostane voda, vyznačuje sa značnou tvrdosťou, takže nepotrebuje spevňovanie stien. A tak mohli vzniknúť pivnice pod jednotlivými domami a tie sa navzájom poprepájali.
Prvým prieskumníkom týchto chodieb bol roku 1903 K. Lambert. Vo svojom diele spomína aj čachtické pivnice. V 1938 rozmýšľalo mesto nad využitím pivníc ako protiletecké kryty. Náčrt tohto výskumu sa nachádza v mestskej kronike. Už v tejto dobe sa nemohol urobiť kompletný prieskum, lebo mnohé chodby boli zasypané. V dolných podlažiach je stav životu nebezpečný.
Chodby sú v hĺbke 10 až 35 m pod povrchom. Steny sú vyložené kamením a vysoké miestami viac než 2 m. Vo viacerých miestach sa nachádzajú vetracie otvory umožňujúce dýchanie. Na niektorých miestach je taký ťah, že človek pociťuje prievan. Dajú sa tu nájsť obývacie miestnosti i kuchyne.
Najväčšia katastrofa nás postihla na prelome 60. a 70. rokov. Vtedy havária hlavného vodovodu a mestskej kanalizácie zničila mnoho zo spomínaných chodieb pod námestím. Sprievodným javom boli rôzne jamy a krátery, ktoré napovedali, že v podzemí došlo k závažným zmenám.
Dnes sú zachované podzemné priestory pod depozitárom múzea (obr. 1) na Komenského ulici. 2 podlažia pivníc siahajú až pod budovu Dexia banky (obr. 2). 2 podlažia sú aj pod tzv. Žilinčanovým domom (obr. 5). Údajne až 3 podlažia gotických pivníc ukrýva priestor medzi múzeom a zmrzlinou (obr. 4). Nenávratne sú zničené priestory pod Ľudovou bankou (obr. 3).
Mestá a obce s podobným historickým dedičstvom sa chytajú tejto príležitosti, využívajú to na svoje zviditeľnenie a sprístupňujú ich pre verejnosť. Známou lokalitou našich susedov je Jihlavské podzemí. To je sprístupnené od 90-tych rokov minulého storočia. Ďalšou podobnou lokalitou je historické městské podzemí v Táboře či Znojme. Mestské podzemie patrí medzi hlavné dôvody návštevy týchto miest.
A čo my? Necháme si zničiť posledné zvyšky tohto ojedinelého ľudského výtvoru a budeme pokračovať v ničení všetkého, čo by mohlo z Nového Mesta nad Váhom urobiť turisticky atraktívne mesto?

- redakcia -
07.08.2006

Fotogaléria

Zabudnutý artikel cestovného ruchu


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet