ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Novodobý zájazdný hostinec po štyroch rokoch

Novodobý zájazdný hostinec po štyroch rokoch

Novodobý zájazdný hostinec po štyroch rokoch

Nové Mesto nad Váhom – V roku 2001 sme sa v niekoľkých číslach Novomestského spravodajcu dočítali rôzne superlatívy na plánovaný objekt bývalého zájazdného hostinca. Malo ísť o takú architektúru objektu a jeho okolia, ktorá by znovu prinavrátila toto miesto na pohľadnice mesta. Skutočnosť je ale iná ...


Cieľom rekonštrukcie Námestia slobody malo byť všenovomestské a všeľudové námestie. Túto funkciu mal plniť i navrhovaný polyfunkčný objekt s podmienkou sprevádzkovania podzemných pivníc.
V polyfunkčnom objekte sa mali predávať diela novomestských výtvarníkov a literátov z mesta i okolia. Záujemcovia tu mali mať možnosť kúpiť dobové fotografie, suveníry a iné upomienkové predmety, reklamné a propagačné materiály, publikácie o NMnV. Diela novomestských výtvarníkov a ostatných návratistov sa tu mali dať objednať v katalógu. V neposlednom rade sa mala táto budova stať informačným centrom a útulnou kaviarničkou s možnosťou občerstvenia a posedenia vonku. Objekt samozrejme rátal s vhodným zakomponovaním verejných sociálnych zariadení, ktoré sa v týchto priestoroch do rekonštrukcie nachádzali.
V súčasnosti je však situácia iná. „Verejné WC so samostatným vchodom neexistujú. Pocítili sme to napr. aj počas piatich dní, kedy na námestí premietal filmy Bažant kinematograf. Kde je spoločensko-kultúrne a informačné centrum? Veď tam je len trafika, kde majú mapu mesta a pár obrázkov. Galéria nie je a podzemné priestory vraj zaplavuje voda. O katalógu regionálnych umeleckých diel personál ani nepočul.“ – tlmočil nám rozhorčenie občianskeho združenia Genius loci jeho člen Lukáš Jurík.
S víťazom verejnej súťaže bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve, kde mali byť všetky tieto podmienky uvedené. „A práve táto zmluva spolu s finálnou by nás zaujímala. Zajtra odovzdáme na MsÚ žiadosť o poskytnutie informácií na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Po zanalyzovaní situácie poskytneme informácie verejnosti“ – upresnil postup Genius loci p. Jurík.
Občianske združenie Genius loci nie je spokojné, že pôvodné zámery upadli do zabudnutia. Interiér mal mať štyri časti:
1. predajňa novín, časopisov a suvenírov + informačné centrum cestovného ruchu => súčasný stav: trafika + zlatníctvo
2. espresso s výhľadom na morový stĺp => súčasný stav: Me Kong - typická ázijská kuchyňa (špeciality aj na objednávku)
3. galéria na podlaží, z ktorej vidieť dolu a cez veľké strešné okno aj na kostolnú vežu => nadzemné podlažie nie je prístupné
4. sľubovaný prístup do pivničných priestorov pod námestím => nie je prístupné kvôli problémom s vodou
Na záver odcitujeme ešte slová Prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD (hlavný architekt rekonštrukcie námestia) z rozhovoru pre Novomestského spravodajcu dec/2002: „... Objekt časom zrastie s námestím prostredníctvom exteriérového sedenia pod plátennými markízami ... Ak ho ľudia zažijú zvnútra a odtiaľ pocítia vizuálnu , ba až fyzickú spätosť z námestím, tak tento pocit dá objektu svoj imidž ... Náš objekt je abstraktným symbolom zaniknutej architektúry ... Cieľom bola ľahkosť a transparentnosť ... Sklo, hliník, kov – to sú vyjadrovacie prostriedky na našej doby ... Táto stavba má byť odkazom na históriu, ale v modernom poňatí ...“
- redakcia -
08.08.2006

Fotogaléria

Novodobý zájazdný hostinec po štyroch rokoch


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet