ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Zvýšenie výnosu z daní

Zvýšenie výnosu z daní

Zvýšenie výnosu z daní

Vláda v stredu rozhodla, aby obciam, ktorých stred leží vyššie ako 280 m. n. m, patrilo viac z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. V našom regióne sa to týka obcí Stará Lehota a Nová Lehota.


Finančné prostriedky z výnosu môžu obce použiť na výkon samosprávnej pôsobnosti, ako je doprava, školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a pod. Zvýšenie by malo byť na úkor nižšie položených obcí, čo však neznamená, že dostanú v ďalšom roku menej peňazí. Výnos dane z príjmov FO je z roka na rok vyšší, takže sa suma stále navyšuje.
Od minulého roka patrí obciam 70,3 % celoročného výnosu dane z príjmov FO. Tieto prostriedky sa delia podľa istých štatistických údajov (napr. počet ľudí s trvalým pobytom). Zmena spočíva v tom, že nadmorská výška bude mať pri výpočte väčšiu váhu. Dnes sa jej koeficientom prepočítava 44 % a od budúceho roka 57 % sumy, ktorá sa obciam delí podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom.

- redakcia -
20.08.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet