ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Novomestský Jarmok 2006 - program

Novomestský Jarmok 2006 - program

Novomestský Jarmok 2006 - program

Tento víkend žije Nové Mesto nad Váhom 27-mim Novomestským jarmokom.

Prameň vám prináša program tohto podujatia


Piatok 15. september

Hlavné pódium
11:OO-12:OO HS Expanzia
12:3O-13:3O zaspievajú Novostar + Peter Černý
14:OO-15:3O ľudová hudba Borovienka
16:OO-18:OO Helena Vrtichová, Miriam Klimentová, Peter Stašák + hostia
18:3O-2O:3O HS METALINDA

17:OO Vernisáž výstavy diel Jozefa Vydrnáka - výstavná sieň MsKS

1O:OO-18:OO Výstava Dobnochovateľov na obvyklom mieste - vo dvore oproti kinu Považan

Sobota 16.september

Hlavné pódium
1O:OO-19:OO - IX. Festival dychových hudieb /Textilanka, Lieskované, Bučkovanka, Bodovanka, Bošáčanka,.../

Susedský jarmok pod Javorinou: dychová hudba Hradčovjanka a skupina historického šermu Los Pupkos /tento projekt je spolufinancovnaný EU. K jeho realizácii boli použité prostriedky fondu mikroprojektov spravovaného regiónom Biele Karpaty/

19:3O Spišské jarmočné divadlo - Fúzatá love story


O9:OO Volejbalový turnaj "O Štít Nového Mesta nad Váhom" - Športová hala

O8:OO-18:00 Výstava diel Jozefa Vydrnáka - výstavná sieň MsKS

O8:OO-18:OO Výstava Dobnochovateľov na obvyklom mieste - vo dvore oproti kinu Považan

15:OO "NOVOMESTSKÝ SILÁK" - Športová hala

Nedeľa 17.september

Hlavné pódium
1O:OO-12:OO country hudobná skupina Čoloband
12:3O-13:OO HS SLNIEČKO
14:3O-16:OO country hudobná skupina Barbora

1O:OO-16:OO Výstava diel Jozefa Vydrnáka - výstavná sieň MsKS
O8:OO-16:OO Výstava Dobnochovateľov na obvyklom mieste - vo dvore oproti kinu Považan

- redakcia -
15.09.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet