ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > V EP sa spomínali slovensko-maďarské vzťahy

V EP sa spomínali slovensko-maďarské vzťahy

V EP sa spomínali slovensko-maďarské vzťahy

V rámci tzv. jednominútových vystúpení sa dnes v pléne EP spomínali slovensko-maďarské vzťahy, ako aj „protirómske a protimaďarské postoje SNS“ .


Belgický poslanec Marc TARABELLA (PES, BE) uviedol, že po voľbách vznikla na Slovensku „vláda strany SMER, ktorá sa združila s extrémistickou SNS“ a „aj napriek znepokojeniam premiér Fico situáciu uspokojivo nevysvetlil, hoci sa ukázalo, že obavy boli opodstatnené“. Ďalej spomenul, že „mnohí predstavitelia maďarskej menšiny sú prenasledovaní, Slota vedie xenofóbne aktivity a Róbert Fico necháva takýmto aktom otvorené dvere“. Je preto podľa neho „potrebné vydať jasný signál, byť zodpovední a ukázať, že sa nemôžu robiť aliancie s extrémistami, pretože to môže mať katastrofálne dôsledky“. Táto situácia podľa neho „pripomína situáciu spred vojny“.

Maďarská europoslankyňa Lívia JÁRÓKA (EPP-ED, HU) uviedla, že Ján Slota „zastáva nulovú toleranciu voči Rómom“ a je preto podľa nej dôležité hovoriť o predsudkoch, ktoré stále existujú. „Od minulej jari sa takéto tendencie posilňujú“, uviedla, a doplnila, že Slota je „šéfom nacionalistickej strany, ktorá má antimaďarské a antirómske vyjadrenia.“ K podobným trendom podľa nej dochádzalo „už počas Mečiarovej vlády, čo malo takmer nenapraviteľné dôsledky na rómsku populáciu“. Vo svojom prejave ďalej spomenula, že podľa odhadov žije na Slovensku 800.000 Rómov „vo veľmi kritických sociálno-ekonomických podmienkach“, čo vidí ako obrovskú výzvu adresovanú slovenskej vláde. „Treba prekonať predsudky, pretože takého podmienky nie sú v demokracii akceptovateľné“, dodala na záver.

Maďarský poslanec Pál SCHMITT (EPP-ED, HU) hovoril o „ťažení proti maďarským a rómskym spoluobčanom, ktoré zahŕňali fyzické napadnutia a rôzne hanlivé nápisy na športových podujatiach“. Spomenul tiež, že bola „brutálne napadnutá mladá žena maďarskej národnosti len za to, že hovorila po maďarsky pri používaní mobilného telefónu“. Podľa jeho slov to bolo pre Maďarov žijúcich na Slovensku obrovským šokom. Spomínané konanie označil za „odporujúce etickým demokratickým zásadám, ktoré na seba vzala Slovenská republika pri vstupe do EÚ“. Taktiež dodal, že v EÚ nie je priestor na to, aby sa potierali práva národnostných menšín, „o to viac, ak sú dokonca podporované vládou“. Poslancov vyzval, aby spojili svoje sily a postavili sa proti takýmto výrokom niektorých členov slovenskej vlády. „Ak chceme konať v súlade s princípmi EÚ a chceme rešpektovať kolektívne a osobné práva občanov, musíme proti takýmto výčinom konať“.

K téme slovensko-maďarských vzťahov vystúpila aj slovenská europoslankyňa Monika BEŇOVÁ (PES, SK). Uviedla, že ako predstaviteľka Slovenskej republiky odsudzuje a ospravedlňuje sa za útoky, ktoré boli v ostatnom čase spáchané na občanoch menšinových národností, zároveň však zdôraznila, že vláda Slovenskej republiky „veľmi dôsledne prešetruje všetky incidenty, ktoré sa na území Slovenskej republiky stali“. Minister vnútra podľa jej slov vystúpil pred parlamentným výborom a predložil priebeh vyšetrovaní. Takisto ubezpečila, že vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení „veľmi jasne deklaruje a zdôrazňuje, že bude dodržiavať, podporovať a rozširovať všetky občianske práva a práva národnostných menšín“.

Na rovnakú tému hovoril aj Csaba Sándor TABAJDI (PES, HU). Minulé leto sa podľa neho na Slovensku vytvorila koalícia, v ktorej „jeden z predstaviteľov extrémistickej strany prišiel s neprijateľnými vyjadreniami“. Nacionalistická strana „uvoľnila ducha z fľaše a obyvatelia národnostných menšín boli napádaní“. Ako dodal, nie je si istý, či slovenská vláda chápe, že európske inštitúcie neumožnia, aby sa niektorá vláda hrala s nacionalistickými zbraňami. „Takéto veci musia byť ihneď na Slovensku udusené v zárodku. Nemôžeme tolerovať nacionalizmus a extrémizmus. Nikto nechce Slovensko izolovať, ale nemôžeme tolerovať extrémistické prejavy“.
Slovenský europoslanec maďarskej národnosti Árpád DUKA-ZÓLYOMI (EPP-ED, SK) takisto hovoril o maďarsko-slovenskom napätí. "Premiér vlády sa len s oneskorením a neadekvátne dištancoval od prejavov xenofóbie a násilných protimadarských útokov. Robí dokonca isté výroky a atakuje predstaviteľov SMK“. K atakom podľa neho začalo dochádzať od momentu, „keď sa do koalície dostala extrémistická SNS“. Orgány EÚ by preto podľa neho mali venovať väčšiu pozornosť tomu, čo sa deje v členských štátoch a k týmto anomáliám sa vyjadriť.


Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov

Slovenský poslanec Milan GAĽA (EPP-ED, SK) vyjadril poďakovanie britskej polícii a tajným službám, ktoré v spolupráci s tajnými službami ďalších krajín začiatkom augusta odhalili pokus o teroristický útok na transatlantických letoch. „Tieto teroristické útoky mali mať ničivé dôsledky na životoch stoviek, možno tisícov civilných občanov. Odhalenie bolo šokujúce a spôsobilo nepríjemnosti aj cestujúcim ďalších letov, ktoré museli byť z bezpečnostných dôvodov zrušené“, uviedol. Poďakoval tiež pasažierom a zamestnancom letísk za ich spoluprácu a disciplinované správanie vo vzniknutej situácii. „Myslím, že v konečnom dôsledku všetci chápeme a sme vďační, že sa takéto odhalenie podarilo a polícia následne zadržala a dnes stíha podozrivé osoby. Dáva nám to do budúcnosti istý pocit bezpečia, ktorý bol narušený 11. septembrom 2001 a pretrváva dodnes.“

- redakcia -
05.09.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet