ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Poslové úsvitu (1.) - Vyslanci v čase

Poslové úsvitu (1.) - Vyslanci v čase

Poslové úsvitu (1.) - Vyslanci v čase

Motto: Věnováno všem odvážným, kteří mají chuť nově definovat samu podstatu existence a pomoci vytvořit nová pravidla hry.


… pracujete na planetě, která k dokonalosti teprve spěje, a my jsme zde, abychom vám s tímto úkolem pomohli. Tuto dokonalost či transformaci ohlašovali mnozí po celé věky. Toto je významná chvíle. To, co se děje na Zemi, ovlivní celý Vesmír.

Přicházíme z vaší budoucnosti. V jisté verzi naší přítomnosti je místo, kde vládne tyranie a chaos. Viděli jsme pravděpodobné budoucnosti Země, v nichž se vyskytuje stejná tyranie a zánik. Čas je v třírozměrné realitě často nesprávně chápán: Věříte, že čas se měří minutami nebo stupni. Čas je mnohem rozlehlejší, než si uvědomujete. Ve skutečnosti si čas pohrává s informacemi a kóduje je. Je možné dostat se do jiných simultánních realit napínáním, deformováním, zakřivováním a kroucením času. Můžete nasednout na časovou elipsu a prožívat mnoho realit jednoduše tím, že budete postupovat po eliptické křivce. Zjistíte přitom, že čas ani realita nejsou „pevné“.

Protože všechny reality nejsou pevné a protože budoucnost není pevně stanovena (je to jen množina pravděpodobností), spatřujeme v této chvíli možnost vsunout do této množiny pozitivnější budoucnost Země. Přejeme si znovu zavést na této planetě světlo a vrátit Zemi jejímu původnímu účelu - aby se stala důstojným intergalaktickým střediskem výměny informací. A proto jsme přišli v jistém časovém výseku toto na místo,abychom iniciovali změnu. Tato změna neovlivní jen Zemi. Ovlivní vaši budoucnost, naši přítomnost a celý vesmír.

Žijete na Zemi v čase, kdy evoluce je za dveřmi. Uskuteční se velký vývojový skok, jehož budete účastni, a nebudete sami, protože právě teď na Zemi přicházejí mnohé energie, aby se tohoto velkého projektu zúčastnily. Jde o evoluci vědomí, evoluci do nejvyššího aspektu vaší bytosti. Nemusíte si dělat starosti, jak se touto bytostí stát, protože mnozí už touto bytostí jsou, jen si na to musíte vzpomenout. Protože v okamžiku Harmonické konvergence budou závoje kolem Země odstraněny, je vám stále z dalekého kosmu tato energie posílána a její hladina se neustále zvyšuje s tím, jak jste schopni ji zvládat. Vyvíjíte se teď extrémně zrychleným tempem, takže každý rok tohoto desetiletí bude jako deset či více let století minulého. Představte si, co všechno dosáhnete do roku 1999, a pak pocítíte, kým budete. Bude to, jako byste prožili sto let za pouhé desetiletí.

Budete zaplaveni vzpomínkami, zaplaveni mnoha dalšími věcmi. Na spadnutí je přechodné období, v němž dojde k dimensionálnímu posunu, který sníží hustotu třetího rozměru, takže budete moci postoupit do vyšších dimenzí, kde tělo není v tak pevném stavu.

Lidstvo se právě učí zásadní pravdě. Tato pravda samozřejmě spočívá v uvědomění si dobra, které je ve vás a Jednoty s Prvotním Stvořitelem a se vším, co existuje. Spočívá v tom, že si máte uvědomit, že veškeré Bytí je propojeno a vy jste jeho částí.

V nesmírných rozlohách kosmu existuje množství kultur a společenství, a všechny tyto kultury a společenství se od samého začátku na této planetě objevovaly a opět mizely. Většina přišla, aby napomohla vašemu pozvednutí ale jsou zde i jiní, kteří jsou zde z jiných důvodů.

Vaše historie se pohybuje ve velmi zvláštních vodách. Mnozí z vás byli připoutáni k Zemi před dávnými věky působením hvězdné energie a prostřednictvím kontaktu s vyššími světy. Dobře víte, jakými těžkostmi Země prošla, kolikrát se světadíly posunuly a kolikrát vám přišla pomoc. Třírozměrný svět znamená velkou zkoušku, protože dovoluje, aby se v něm vytvořily mnohé limitace.

Mnozí z vás přišli na Zemi s úkolem vyvolat posun, provést změnu, napomáhat přechodu. Klíčem je Láska, Soucit. Současná technika na Zemi se rozvine jen do jisté míry, protože lidstvo ještě nechápe, že je zapotřebí lásky. Energie může na sebe brát různé podoby tvořivosti, ale když máte co do činění s chamtivostí nebo nenávistí nebo jakoukoli emocí, která nemíří ke světlu, můžete jít jen do jisté vzdálenosti. Je tu jen tolik informací, kolik je jich dostupných pro tento druh vibrací. Před nami stojí úkol znovu přinést světlo, tak to bylo naplánováno. Přijít do soustavy, která byla po celé věky primárně temná, k tomu je zapotřebí bytostí, jako je Světelná rodina.

Jak jsme již řekli, náš vlastní systém potřebuje změnit. Působíme jako most nebo spojovací článek napříč Světelnou rodinou v mnoha soustavách, abychom změnili náš vlastní systém. Vytváření vědomí láskou a zodpovědností nás sytí, inspiruje, rozšiřuje naše vlastní vědomí, abychom se mohli dále vyvíjet. Takže jsme pro vás přáteli, učiteli a pomocníky a vy zase pomáháte nám.

Jste účastni velkého plánu. Uvítali jste možnost být zde, na tak důležitém místě, v tak důležitou dobu. Bylo vám rovněž řečeno, že pomoc bude dostatečná a že v různých uzlových bodech vašeho vývoje se na planetě objeví různé entity v různých funkcích, aby působily jako spouštěcí mechanismus. My jsme jeden z těchto spouštěcích mechanismů, jsme katalyzátor. Když zaslechnete jméno Plejáďané, cítíte spřízněnost, protože my vám pomáháme posunout vaše vlastní poznání.

V naší realitě jsou i tací, kteří nevěří, že dokážeme, co jsme si s vámi umínili udělat. Připadá jim, že ponecháváme příliš mnoho věcí náhodě a příliš riskujeme a přesto netrpělivě čekají, co se stane.

Nechceme nikoho z vás děsit, jen vás chceme informovat. Když sedíte v temné místnosti a slyšíte podivné zvuky, může to vyvolávat strach. Ale když rozsvítíte a zjistíte, co zvuky působí, už se tolik nebojíte. Chceme, abyste byli informování, s čím se setkáváte. Světlo je informace, nevědomost je temnota. Chceme, abyste žili ve světle, ne ve tmě.

Pracujeme s vámi, protože chceme rozvíjet své vědomí ke svobodnější vůli a svobodnějšímu vyjádření. Tak jako vy máte za úkol změnit systém, v němž žijete, tak i my máme za úkol změnit systém, v němž žijeme my. I my máme své cíle. Potřebujeme vás, tak jako vy potřebujete nás. Právě vy můžete zavést a uzákonit velkolepou novou pravděpodobnost do řetězce realit, která imploduje v příštích dvaceti letech (pozn. od roku 1988) z tohoto sektoru existence. Právě skrze vás se ona změna odehraje. To, co děláte teď, nás silně ovlivňuje. Co se děje se Zemí, nás ovlivňuje zásadně.

Jsme zde, abychom pomáhali, učili a vyvíjeli se s tím, jak společně procházíme zmíněným procesem. Nechceme tvrdit, že naše cesta je ta jediná pravá. Uvádíme svou verzi událostí jen proto, abychom vás vyzvedli do vyššího stavu vědomí. To je naším úmyslem.

Ukázka z knihy Barbary Marciniakové - Poslové úsvitu, kterou lze číst on-line zde


Prevzaté z OSUD - Určeno všem, kteří hledají světlo...
- Barbara Marciniaková -
13.09.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet