ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Obnovy sa dočkali aj domy

Obnovy sa dočkali aj domy

Obnovy sa dočkali aj domy

Nové Mesto nad Váhom - Od jari sme svedkami rekonštrukcie sídlisk v našom meste. Okrem chodníkov, parkovísk a trávnikov sa rekonštrukcie dočkali aj samotné paneláky. Ich obyvatelia sa rozhodli zatepliť si tieto deravé panelové skladačky.


Obvodový plášť panelových domov v tejto konštrukčnej sústave má veľmi nízky tepelný odpor, čo sa premieta do značne vysokej spotreby tepla na vykurovanie. Problém sa stupňuje zvyšujúcimi cenami energií. Ak sa majitelia takýchto domov nechcú dostať do finančne neúnosnej situácie, musia sa rozhodnúť pre zateplenie, ktoré zníži prevádzkové náklady.
Tí obyvatelia, ktorí pochopili, že zateplenie je investovaním do aktíva (toho, čo prináša následný návrat vynaložených finančných prostriedkov), si pomocou svojich domových fondov, vlastných peňazí či úverov začali meniť nežiaduci stav. Ideálnym riešením na zateplenie panelákov sa javí polystyrénový plášť domu, na ktorý je nanesená omietka a následne fasádová farba. Okrem menších únikov tepla počas vykurovacieho obdobia sa pozitívne zmení aj vzhľad týchto zašpárovaných panelových stavieb. Nevýhodou je snáď len zníženie vlhkosti bytu, ktorú treba vo vykurovacom období riešiť rôznymi odparovačmi a fontánkami.
Efektívnosť tejto investície sa dá zvýšiť zakúpením meračov tepla na každý radiátor v byte. Po zateplení nie je potrebné nechávať radiátory naplno kúriť (aspoň nie vo všetkých miestnostiach) a tieto merače sú schopné nepretržite sledovať tento stav. Na konci vykurovacieho obdobia sa údaje z jednotlivých prístrojov zaznamenajú na čipovú kartu a majiteľ zaplatí len skutočne spotrebované teplo.
Pri kombinácii zateplenia, výmeny starých okien a inštalovania meračov je zníženie nákladov viac než o jednu tretinu. Fotografie k článku sú zo sídliska Hájovky, kde budú do zimy zateplené najmenej 4 domy.

- redakcia -
17.09.2006

Fotogaléria

Obnovy sa dočkali aj domy


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet