ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Prečo chce vláda utlmiť aktivity občianskej spoločnosti?

Prečo chce vláda utlmiť aktivity občianskej spoločnosti?

Prečo chce vláda utlmiť aktivity občianskej spoločnosti?

Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh novely zákona o dani z príjmu. Touto novelizáciou strácajú neziskové organizácie možnosť získať 2 % z daní právnických osôb. U fyzických osôb je naplánovaná tiež zmena – minimálna suma by sa mala zvýšiť z 20 na 250 Sk.


Prostriedky, ktoré týmto spôsobom napr. občianske združenia získali, neboli používané na odmeny jednotlivých členov, ale na ďalšiu neziskovú činnosť. Mnohým organizáciám pomohli finančné prostriedky ako nevyhnutný príspevok, ktorý museli dať zo svojich zdrojov pri čerpaní štrukturálnych fondov alebo grantov, kde sa poskytuje len určité percento z rozpočtu projektu.
U mimovládnych organizácií sa po schválení tejto novely dá očakávať útlm činnosti alebo aj zánik (u tých, ktorí používali 2 % ako jediný zdroj príjmov). Útlm bude spôsobený hlavne neschopnosťou získať potrebné prostriedky pri žiadaní o nenávratný finančný príspevok alebo grant, kde bude podpora napr. iba 70 % nákladov projektu.
Minister financií Ing. Ján Počiatek tvrdí, že je poskytovanie 2 % z daní právnických osôb nesystémovým opatrením s mimoriadnou administratívnou náročnosťou, nízkym výnosom a je mimovládnymi organizáciami veľmi často zneužívaný. Prečo však vláda nechce urobiť kroky na lepšiu kontrolu? Zrušenie mechanizmu s vyššie uvedenou argumentáciou je jednoduchšie ako priznať, že vláda potrebuje peniaze na svoju štedrú politiku.
Akoby tento krok nestačil, príde aj ďalšia rana. Novelizácia ruší nárok na oslobodenie zdaňovania príjmov mimovládnych organizácií do výšky 300 000,- Sk. K tomuto problému pribudne „neziskovkám“ z regiónov so slabou životnou úrovňou aj to, že stratia 2 % z daní fyzických osôb, ktoré nedosahujú 250,- Sk.
Prečo chce vláda utlmiť činnosť týchto organizácií? Ako zneužíva peniaze Sloboda zvierat, Nadácia Pomoc deťom v ohrození, Greenpeace, ... Občianske združenie Genius loci ich využíva napríklad na fungovanie tejto stránky regionálnych novín Prameň alebo kultúrnu akciu KoN Open Air.
Srdečný pozdrav celej vláde zasiela redakcia www.pramen.info

- redakcia -
14.09.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet