ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Protivízová koalícia

Protivízová koalícia

Protivízová koalícia

Na pôde Valeného zhromaždenia OSN sa dohodli ministri zahraničných vecí, že krajiny V 4 a Pobaltia vytvoria koalíciu pre vízovú rovnoprávnosť. Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva žiadajú zrušiť víza do USA pre svojich občanov.


Prvé výsledky môžu prísť o rok alebo o dva.“ – Alexander Vondra (český minister zahraničných vecí)
Možno tieto aktivity niektoré veci urýchlia, ale nemyslím si, že by boli rozhodujúce.“ – Róbert Fico (premier SR)
V americkej politike sa veci nevyriešia zo dňa na deň, ale treba ich uviesť do nejakého priestoru. To sa teraz stalo.“ – Martin Bútora (bývalý slovenský veľvyslanec v USA)

Vhodné bude využiť príležitosť pri novembrových doplňovacích voľbách do kongresu USA. Ak sa protivízová koalícia zameria na jednotlivých kandidátov, môže sa preniesť podpora tohto kroku priamo do kongresu. Nevyhnutnosťou bude, aby diplomacia jednotlivých krajín túto tému otvárala pri každej možnej príležitosti.
Podmienkou zaradenia krajiny do bezvízového programu USA je maximum 3 % odmietnutých žiadostí jej občanov o americké víza. Nedávno sa vyskytla podmienka dostatočnej vojenskej účasti v Iraku a Afganistane. Toto splnilo len Poľsko a snažilo sa o individuálne pokusy v tejto veci. No ukázali sa ako nie veľmi úspešné. Snáď viac dokáže spoločná koalícia pre vízovú rovnoprávnosť.

- redakcia -
28.09.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet