ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Klimatické zariadenie má poruchu

Klimatické zariadenie má poruchu

Klimatické zariadenie má poruchu

Včera a dnes vysielala STV dokumentárny film „Klimatické zariadenie má poruchu“. Odborníci tam varovali pred vybetónovávaním veľkých plôch miest. Či už ide o námestia, ulice alebo okolia hypermarketov, trend by mal byť opačný, než to čoho sme svedkami.


Nielen v Novom Meste nad Váhom vidíme uzatváranie stromov do betónových plôch. Absencia dostatku zelených plôch spôsobuje, že mesto sa stále viac prehrieva. Už teraz sú letné teploty miest o 10 C väčšie ako teplota na vidieku. Problémom je aj rýchle odkanalizovanie. Takto projektované plochy sú akýmisi betónovými púšťami. Napríklad na Námestí Slobody to každoročne nezvládne niekoľko stromov. Veľmi stúpa prašnosť a výsadba zelene do kontajnerov situáciu nerieši.
Hlavnou myšlienkou spomínaného dokumentu je využitie prirodzených klimatizačných zariadení, akými sú rastliny. Nesprávna starostlivosť o krajinu spôsobila nerovnomerné rozloženie zrážok a nevyrovnanosť štyroch ročných období. Odrazu prišlo desaťročie, ktoré malo 7 extrémnych rokov (90-siate roky minulého storočia).
K tragédii v našom kraji k tomu prispieva aj betónové koryto Váhu, ktoré extrémne odvádza vodu z krajiny. Rieky nikdy neboli takto rovné a v krajine časť z ich vody zostávala. Sme svedkami prudkých búrok, ktoré okrem záplav ničia stromy zotrvávajúce na svojom mieste niekoľko desiatok i stoviek rokov. A to situáciu ešte zhoršuje.
Stav sa neustále zhoršuje a my si stále neklopeme na čelo. Čo bude prvým podnetom na zamyslenie? Zamýšľa sa niekto nad tým? Chceme vidieť súvislosti? Alebo je pasivita obľúbeným postojom, ktorý sa nedarí zavrhnúť?

- redakcia -
05.10.2006

Fotogaléria

Klimatické zariadenie má poruchu


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet