ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Seminár pre redaktorov a zástupcov regionálnych médií o EÚ

Seminár pre redaktorov a zástupcov regionálnych médií o EÚ

Seminár pre redaktorov a zástupcov regionálnych médií o EÚ

Priblíženie EÚ občanom - seminár Zastúpenia EK v SR pre redaktorov a zástupcov regionálnych médií sa uskutoční vo štvrtok 12.októbra 2006


Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje v rámci komunikačných aktivít približujúcich Európsku úniu regiónom Slovenska 12. októbra 2006 vo Svätom Juri seminár pre redaktorov a zástupcov regionálnych médií v spolupráci s Academiou Istropolitanou Nova. Seminár sa bude zaoberať aktuálnymi otázkami a výzvami spojenými s členstvom Slovenska v Európskej únii.

Okrem jednotlivých prednáškových príspevkov na aktuálne „európske“ témy zaujímajúce slovenských občanov akými sú informovanie o EÚ, plánované zavedenie jednotnej meny Európskej únie Euro v SR 1.januára 2009, programy Európskeho sociálneho fondu v slovenských regiónoch, rozširovanie EÚ a politika susedských vzťahov, či vstup SR do Schengenského hraničného priestoru) je zámerom seminára umožniť účastníkom diskutovať o nich s podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušanom Čaplovičom, štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí Dianou Štroffovou, vedúcou Zastúpenia EK v SR Andreou Elschekovou-Matisovou, vedúcim oddelenia medzinárodnej ekonomiky a výskumu Národnej banky Slovenska Martinom Šusterom, štátnym radcom Sekcie riadenia Európskeho sociálneho fondu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ctiborom Košťálom, riaditeľom oddelenia hraničnej polície Ministerstva vnútra plk. Pavlom Štefančíkom a ďalšími hosťami.

Novinári a redaktori z rôznych regiónov Slovenska sa bližšie oboznámia s aktivitami a činnosťou Zastúpenia EK, budú mať príležitosť nadviazať pracovné aj osobné kontakty a spoznať sa navzájom. V piatok 13. októbra sa tiež zúčastnia slávnostného otvorenia Európskeho informačného centra Zastúpenia EK a Informačnej kancelárie EP v SR v priestoroch Domu Európskej únie v Bratislave.Ďalsie informácie:

Branislav Slyško
Tlačový tajomník
Zastúpenie Európskej komisie v SR
Tel. : 00421 2 59203249, 54431718
Fax : 00421 2 54432972
e-mail : branislav.slysko@cec.eu.int

Program :
Štvrtok , 12. október 2006, IC, AINova, Svätý Jur
10,00-10,15 Privítanie
Branislav Slyško, tlačový tajomník Zastúpenia EK v SR

10,15-10,45 Priblíženie EÚ občanom
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

10,45-11,15 Úloha Zastúpenia EK na Slovensku
Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia EK v SR

11,15 hod – 11,30 hod. prestávka občerstvenie

11,30-12,00 Informácie a informovanie o EÚ
Roman Schönwiesner, politický analytik Zastúpenia EK v SR

12,00- 12,30,Vstup SR do eurozóny a plnenie maastrichtských kritérií /Euro
Mgr. Martin Šuster, vedúci Oddelenia medzinárodnej ekonomiky a výskumu
Národnej banky Slovenska

13,00 hod – 14,30 hod. prestávka na obed

14,30- 15,00 Európsky sociálny fond (ESF) v novom programovom období
Ctibor Košťál, štátny radca, Sekcia riadenia ESF, MPSVaR SR

15,00 – 15,15 prestávka na občerstvenie

15,15- 15,45 Rozširovanie EÚ, politika susedských vzťahov...
Diana Štroffová, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR

15,45- 16,30 Vstup SR do Schengenského priestoru/SIS II (Schengenský informačný systém II)
plk. Pavol Štefančík, riaditeľ Oddelenia hraničnej polície, Ministerstvo vnútra SR

17,00 – 18,30 Večerný program – Diskusia spojená s ochutnávkou vín v Svätojurskej pivnici
19,00 Večera hotel MAXIM


Piatok, 13. október 2006, EIC, Zastúpenie EK v SR, Bratislava
Presun do Bratislavy spoločným autobusom

11.00 – 13.00
Otvorenie Európskeho informačného centra (Palisády 29)

- Branislav Slyško,Tlačový tajomník -
11.10.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet