ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Nestihnú zonáciu Tatier v riadnom termíne

Nestihnú zonáciu Tatier v riadnom termíne

Nestihnú zonáciu Tatier v riadnom termíne

Od 1. 11. 2006 mali byť Vysoké Tatry rozdelené do zón ochrany prírody. Nestihnutie zákonného termínu sa nepripisuje súčasnej vláde, lebo vraj by to nestihla ani vláda predošlá. Z hľadiska ochrany prírody je terajší stav priaznivejší, lebo súčasná zonácia je prísnejšia ako tá pripravovaná.


Táto norma by mala vyriešiť problémy lesníkov s odstraňovaním kalamity v niektorých chránených územiach. Ďalej vyrieši starosti hoteliérov, ktorí chcú zahájiť výstavbu na území Tatier. Zlegálnia sa stavby a infraštruktúra, ktorá je už vybudovaná na prísne chránených územiach.
Nemožnosť schválenia zonácie je spôsobená nevyriešenými vlastníckymi vzťahmi. Vlastníci lesov chcú svoj majetok využívať a ak by sa na ich územie uvalilo bremeno chránenej oblasti, chcú vysoké odškodné. Ide hlavne o územie nad Liptovom. I tu sa vyskytujú špekulácie – niektorí majitelia žiadajú odškodnenie aj za pozemky nad pásmom lesa. Ide o kosodrevinové oblasti, ktoré sa aj tak využívať nedajú.
Ochranári navrhujú zaradiť do najprísnejšie chránenej zóny 55 % rozlohy národného parku, lesníci len 39 %. Ako a rozhodnú Slováci naložiť so svojim národným bohatstvom zatiaľ nie je známe. Zostáva filozofická otázka: „Príroda alebo komercia?“

- redakcia -
20.10.2006

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet