ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Strieborný vek pre krásu života

Strieborný vek pre krásu života

Strieborný vek pre krásu života

Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom panuje čulý ruch. Je pár minúť po deviatej hodine. Práve to tu obsadil Klub dôchodcov a miestna organizácia Jednoty Dôchodcov Slovenska. Aktívni občania spestrujúci nám ostatným všedné dni inštalujú výstavu výšiviek, háčkovaných či pletených umeleckých diel. Dajú sa tu nájsť šúpoľové bábiky. Výstavná miestnosť je plná výrobkov našich zručných starých mám.

Strieborný vek pre krásu života


MsKS NMnV


od 23. do 27. 10. 2006


výstavná sieň


9:00 až 17:00

- redakcia -
23.10.2006

Fotogaléria

Strieborný vek pre krásu života


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet