ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Aupark - Pieštany

Aupark - Pieštany

Aupark - Pieštany

Dnes sa mi dostala do rúk architektonická stúdia Auparku v Pieštanoch. Ak máte záujem si ju pozrieť tak nech sa páči !


Aupark Pieštany - Vita Balnearum


Celková plocha : 3233 m2
Obchodná plocha : 7093 m2
Bývanie : 3505 m2
Hotel : 4374 m2
Parkovacie miesta : 446 PM
- Lukas -
25.10.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet