ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > So Zelenou vodou sa história opakuje

So Zelenou vodou sa história opakuje

So Zelenou vodou sa história opakuje

Dlhoročný problém s prevádzkovaním Zelenej vody rozkvitol pred koncom volebného obdobia a vyníma sa ako čerešnička na práci súčasnej 25-ky v novomestskom zastupiteľstve. Už tretie volebné obdobie sa Nové Mesto nad Váhom nevie postarať o svoj považský klenot – Zelenú vodu. Včera však dostali na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci šach, z ktorého mohli uniknúť len jedným smerom. Ďalší ťah nás čaká v decembri po komunálnych voľbách – dúfajme, že noví zástupcovia ľudu nedostanú šach mat.


V deväťdesiatych rokoch sa chopilo naše mesto možnosti hospodáriť s rekreačným areálom Zelená Voda. Prvým pokusom vtedajšieho zastupiteľstva bola spoločnosť Ardea. Názov je latinským pomenovaním volavky. Tohto brodivca môžte v našom regióne stretnúť hlavne v zime, kedy sa vám na snehovej pokrývke ťažšie schová. V takto severne sa nachádzajúcich oblastiach rieky a jazerá zamŕzajú. Vodné vtáky ako labute nevedia pristáť na zamrznutej hladine a preto odlietajú na juh. Z Novomestského regiónu však neodlietajú. Važiny ako Zelená voda majú spodné priesaky také intenzívne a také teplé, že cez zimu nezmŕzajú na celej ploche. Je to jedna z najsevernejších oblastí zimovania rôznych vodných vtákov.
Ale späť k spoločnosti Ardea. Jej konateľmi boli ľudia chápajúci ducha tohto miesta a preto mu chceli dať aj akúsi duchovnú stránku. Nezaujímal ich len nejaký komerčný aquapark, ale skôr relaxačno-meditačné miesto pri starej rieke a jazere uprostred lužného lesa. Predložila veľkolepý projekt na výstavbu Ardealandu. Vznikla vtedy aj myšlienka navŕtania geotermálneho vrtu. Vychádzalo sa práve s domnienky, že voda vyvierajúca v okolitých jazerách je teplá tak, že narúša ľadovú škrupinu na zimnej hladine. Tento projekt bol však finančne taký náročný, že sa spomínanej spoločnosti nepodaril zrealizovať.
S týmto nájomcom sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo 2 volebné obdobia. Boli to roky predkladania vízií, projektov a zámerov na základe, ktorých sa predlžovala zmluva o prenájme. A problematika sa otvárala vždy pri jej neplnení.
Súčasné zastupiteľstvo si povedalo: „Skúsime zmenu!“ Druhým pokusom bola teda firma Quick-Food s.r.o. niekedy v druhej polovici roku 2004. Takisto farbisto vylíčila svoje predstavy. Prisľúbila rozvíjať areál, navŕtať geotermálny vrt, ...
Quick-Food však prestal plniť záväzky z nájmu. Nevedno či vedenie mesta bolo šokované danou situáciou, ale naša poslanecká 25-ka vypovedanie zmluvy schválila až vo februári tohto roku. Keďže výpovedná lehota je 6 mesiacov, zotrval tento nájomca ešte sezónu 2006. Pohľadávka voči Quick-Food teda mohla za ďalšiu sezónu narásť do zaujímavej súčasnej výšky 1,4 milióna Sk.
Iskrička nádeje však prišla s novou jarou. V apríli 2006 bol nájdený adept pre ďalší pokus. Prišla firma Bolt s.r.o. , ktorá mala v pláne prevziať Zelenú vodu v septembri a vybudovať rekreačný areál s celoročným využitím vďaka geotermálnemu vrtu. Predložili časový plán investície až do roku 2008 a poslanci mohli opäť spokojne zdvihnúť ruku.
Čo čert nechcel, stalo sa niečo nečakané. Zahraničný investor od obchodu odstúpil. História sa teda opakuje. Veď už Ardea sa lopotila s týmto problémom. Nájde sa strategický partner a v poslednej chvíli ucukne. Pre Bolt sa teda stala zmluva neprijateľná a so Zelenou vodou je stále ten istý problém ako pred viac než desaťročím.
To čo robí z tejto frašky skutočnú čerešničku na torte je zamotanie celého problému. Firma Quick-Food si totiž uplatňuje nárok na všetky vynaložené náklady do areálu (8 miliónov Sk). Pokiaľ ich Nové Mesto nad Váhom neuhradí, spoločnosť si vezme investovaný majetok so sebou a rekreačné stredisko zostane nefunkčné. Navyše by muselo mesto zabezpečiť ochranu svojho majetku na Zelenej vode. Pokiaľ by sa rozhodlo vypratať tohto nájomcu, musel by Quick-Food zaplatiť súdny poplatok vo výške 500 000,- Sk, pravdepodobne by potom skrachoval a pohľadávka by sa stala nedobytná.
Druhou možnosťou bol „ústretový návrh“ spoločnosti Quick-Food – „schváľte nám pokračovanie zmluvy ešte na jednu sezónu, dlh z nájmu sa zvýši na 2,6 milióna a my vám nezoberieme naše investície“ (tobogán, plážový podnik BAR BAR atď.).
Poslanci teda dostali šach a urobili jediný možný ťah šachovej partie s názvom „Nevieme čo so Zelenou vodou!“.

- Peroxida -
26.10.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet