ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Sexuální príručka z roku 1894

Sexuální príručka z roku 1894

Sexuální príručka z roku 1894

Prečítajte si aké rady sa dávali nevestám pri svadobnej noci a ako malo vyzerať vzorné manželstvo v roku 1894.


Rady a pokyny pro mladou nevestu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ve svazku manželském ku prospechu nezrušitelnosti této svátosti a pro slávu boží.

Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo rádné vychování jest svatební den paradoxne dnem nejštastnejším a nejhrúznejsím zároven. Zápornou chvíli jest svatební noc, kdy se nevesta musí vykoupiti takríkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrúze sexuálni zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu. Některé ženy očakávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitú se vyvarujte! Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavňe s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případe bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátku věkú. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají. Moudrá nevěsta statečne protrpí najvýše dva sexuální zážitky týždně v prvních měsících menželství a postupem času by se měla všemi možnými zpúsoby snažiti, aby se četnost stykú snižovala. V tomto ohledu se použíti dá prědstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávaji také večerní hádky, škopení, popichování, sekýrování a hašterení zhruba hodinu prědtím, kdy obvykle započíná svádění. Dobrá manželka múže čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intímních sblížení na jedno týdně a do konca pátého roku svazku manželského na jedno měsíčne. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. Větčina mužú jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen púl kroku vstříc, múže to znamenat příval nejodpornějších výmyslú jeho. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí. Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě.


Výňatek z historického dokumentu
- redakcia -
27.10.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet