ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Verejná plaváreň

Verejná plaváreň

Verejná plaváreň

Sobotu a nedeľu bola pre verejnosť otvorená krytá plaváreň Združenej strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom. Obyvatelia môžu odteraz každý víkend navštevovať toto zariadenie. Záleží len od ich záujmu, či zostane táto možnosť aj naďalej.


Mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu ZSPŠ v NMnV na straty pri prevádzkovaní plavárne. Pokiaľ bude využívaná kapacita asi 35 ľudí / hodina, nemalo by byť zariadenie stratové. Ak však Novomešťania nevyužijú túto príležitosť a straty budú neúnosné, plaváreň opätovne zavrie svoje brány pre verejnosť.
Plávanie
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
Dospelí
40,- Sk
+ 30,- Sk+ 30,- Sk
Deti do 15 rokov
30,- Sk+ 20,- Sk+ 20,- Sk
Dôchodcovia
30,- Sk+ 20,- Sk+ 20,- Sk
Na internetovej stránke bude možné pozrieť si aktuálne zábery webkamery smerujúcej na bazén a rýchlo zareagovať v prípade malého počtu ľudí.


- redakcia -
30.10.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet