ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Zádušné sviatky

Zádušné sviatky

Zádušné sviatky

Sú tu Dušičky a s nimi spojené ohňové obrady. Čas kedy sa využíva očistná sila plameňa. Čas kedy máme možnosť vysporiadať si nedoriešené veci s tými, ktorí tu už nie sú. Ak nie vatru, zapáĺme aspoň sviečku na hroboch zosnulých ľudí. Harmónia tohto obradu prinesie súlad do našich životov.


- redakcia -
01.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet