ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Mestský informačno-navigačný systém

Mestský informačno-navigačný systém

Mestský informačno-navigačný systém

V minulých týždňoch sa v našom meste objavili na rôznych dopravných uzloch strieborné 3 metrové stĺpy. V tomto týždni pribudla aj vrchná asi metrová časť so smerovými tabuľami a erbom mesta. Ide o práve prebiehajúcu prvú etapu budovania mestského informačno-navigačného systému Nového Mesta nad Váhom.


V prvej etape bude systém vybudovaný v najfrekventovanejších častiach mesta a v jeho centre. Bude ho tvoriť 25 samostatne stojacich stĺpov. Ulice sú na zelených, miestne inštitúcie na červených a kultúrno-historické miesta na hnedých smerových tabuliach. Samotný vrchol informačných stĺpov tvorí erb mesta.
- redakcia -
03.11.2006

Fotogaléria

Mestský informačno-navigačný systém


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet