ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > IV. Festival zborového spevu

IV. Festival zborového spevu

IV. Festival zborového spevu

Nové Mesto nad Váhom - dnes o 11,00 h sa v divadelnej sále MskS uskutoční IV. Festival zborového spevu za účasti SZ Zvonky, Zvon, Cantabile, Spolok Suto, Máj, Cantilena a Rozkvet.


Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta. Slávnostné vyhodnotenie festivalu s odovzdaním diplomov sa uskutoční 11. novembra 2006 (sobotu) o 16,15 h.
- redakcia -
11.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet