ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2002 > > Opäť nás ignorujú ...

Opäť nás ignorujú ...

Opäť nás ignorujú ...

Posledné zasadanie mestského zastupiteľstva v našom meste sa konalo 12. novembra. Väčšina zástupov ľudu (poslancov) nám tu opäť ukázala, že názor bežného občana ich nezaujíma.


Občan Daniel Darida sa chcel vyjadriť k nezrovnalostiam a postupu mesta pri výstavbe parkoviska na ulici Hviezdoslavovej (pred OD Váh) ešte skôr, ako o tomto bode budú poslanci hlasovať.
Už hlasovanie o udelení slova dopadlo pre tohto občana nepriaznivo (15 za, 4 proti, 13 sa zdržalo). Daridovi bolo umožnené vystúpiť až na konci schôdze. A to bolo aj podľa jeho slov „už s krížikom po funuse“, lebo návrh týkajúci sa parkoviska bol vtedy už niekoľko hodín schválený.
S takýmto postupom sme sa stretli u nášho zastupiteľstva nie raz. Za všetky uvedieme  príklad, keď sa Dana Kašparová, ako zástupkyňa občianskeho združenia Brečtan, chcela (tiež v tomto volebnom období pred týmito poslancami) vyjadriť k ťažbe na Kamennej v lome Zongor – rovnako bezúspešne.
Keď sa cítia poslanci byť ohrození, zahlasujú vždy vo svoj prospech. A ty, občan, neotravuj.

- redakcia -
29.11.2002

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet