ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Ako sme predali kus námestia?

Ako sme predali kus námestia?

Ako sme predali kus námestia?

V auguste Prameň uverejnil článok s názvom „Novodobý zájazdný hostinec po štyroch rokoch“. Išlo o vyjadrenia Novomestského spravodajcu, architekta novomestského námestia i miestneho občianskeho združenia Genius loci o budove, ktorá tvorí dominantu Námestia slobody v Novom Meste nad Váhom. Odznel tam prísľub, že po získaní súvisiacich zmlúv, budú čitatelia informovaní podrobnejšie.


Okrajovo sa tejto stavby dotklo aj posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva NMnV v tomto volebnom období. Jeden z poslancov navrhol vhodnejšiu kresbu na Mauzóleu (tak si zvyklo označovať spomínanú stavbu mnoho Novomešťanov - pozn. red.). Súčasná grafická výzdoba korešponduje s prevádzkou rýchleho ázijského občerstvenia, ale nie s kultúrno-historickým charakterom centra mesta.
Ale späť k hlavnej téme - vyjadrenie o. z. Genius loci v augustovom článku bolo také, že bude verejnosť informovať o skutočnostiach získaných z MsÚ na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Duch miesta (lat. Genius loci – pozn. red.) sa teda ozval a Prameň Vám prináša údaje zo zmlúv a dodatkov podpísaných primátorom mesta a podnikateľským subjektom Me-tradex.
14. 2. 2001 bola podpísaná Nájomná zmluva na prenájom pozemku a zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku. Išlo v nej o parcelu o veľkosti 250 m2, ktorá sa mala stať staveniskom miestneho súkromného podnikateľa. Pozemok sa prenajal za účelom výstavby objektu s prevažnou funkciou: kaviareň, espreso, cukráreň, malá reštaurácia s možnosťou interiérového a exteriérového sedenia.
Prenájom bol na dobu určitú – do 30. 9. 2002. Nájomné počas výstavby tvorili náklady, ktoré nájomca vynaložil na riadnu starostlivosť o prenajatý pozemok a jeho okolie. Mesto sa zaviazalo v zmluve o budúcej zmluve, že pozemok po predložení kolaudačného rozhodnutia odpredá. Predmetom kúpy sa stala zastavaná časť. Tá nakoniec tvorila 150 m2. Cena bola určená na 3500,- Sk/m2 = 525 000,- Sk.
Necelý mesiac po podpísaní spomínanej zmluvy – konkrétne 13. 3. 2001 bol podpísaný dodatok podľa ktorého sa zmenili funkcie objektu na:
  • informačné centrum mesta a okresu (celý región)
  • predaj novín a časopisov s možnosťou exteriérového a interiérového sedenia
  • predaj suvenírov, reklamných a propagačných materiálov mesta
  • podávanie nápojov, zákuskov a ľahkých jedál.
  • + objekt bude mať vlastné hygienické zariadenie, ktoré bude slúžiť aj ako verejné od 8:00 do 22:00 so samostatným vstupom z vonku
Budova mala byť postavená do 30.09.2002. Ak by investor nestihol zrealizovať stavbu, mal nárok na novú zmluvu o prenájme, ale už za nájomné 100 000,- Sk/rok. Tomuto sa však podnikateľ s vedením Nového Mesta nad Váhom elegantne vyhol. 25. 9. 2002 bol totiž podpísaný dodatok č. 2, v ktorom sa pozemok prenajíma až do 30. 6. 2003.
V tomto termíne sa realizácia stavby podarila a 150 m2 Novomestského námestia vlastní jeden občan. Bola to skutočne veľmi dobrá investícia, lebo keby chcela fy Me-tradex pozemok predať, pýtala by v súčasnosti minimálne 5000,- Sk/m2 (bežná cena pozemkov v centrálnej mestskej časti Nového Mesta nad Váhom).
Ak by mesto svoj pozemok nepredalo, vlastnilo by 150 m2 v hodnote 5000,- Sk/m2. Rozdiel medzi súčasnou cenou a cenou predajnou je 225 000,- Sk. Ak by nepredanú parcelu prenajímalo napr. za cenu 500,- Sk/m2/rok, bolo by to po troch rokoch ďalších 225 000,- Sk. Výsledok tohto obchodu je pre NMnV mínus 450 000,- Sk a každým rokom bude narastať. Jediným príjmom z tejto budovy je daň z nehnuteľnosti. Najhoršie však je, že neplní funkcie, pre ktoré bol vyššie uvedený obchod uzavretý.

- Lukáš Jurík, o. z. Genius loci -
13.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet