ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Začala sa predvolebná kampaň ku komunálnym voľbám

Začala sa predvolebná kampaň ku komunálnym voľbám

Dnes presne o 07.00 h ráno sa na celom Slovensku začala predvolebná kampaň pred decembrovými komunálnymi voľbami. Koniec kampane je 48 hodín pred začiatkom volieb, čiže 30. novembra o 07:00 ráno.


V čase kampane má mať každá politická strana ako aj nezávislý kandidát rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu alebo na prospech jeho volebnej kampane.

Slovenský rozhlas a Slovenská televízia môžu na kampaň poskytnúť najviac 30 minút vysielacieho času pre politickú stranu a nezávislého kandidáta, spolu to však môže byť najviac päť hodín vysielacieho času. Náklady na kampaň v uvedených médiách hradia politické strany a nezávislí kandidáti.

Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.

Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr do siedmeho dňa pred dňom volieb, teda do 25. novembra. Počas volieb je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom. Porušenie volebného moratória môže mať za následok aj zrušenie výsledkov volieb. Precedens v tomto prípade už vyniesol Ústavný súd SR, ktorý zrušil výsledky májových doplňujúcich volieb starostu v bratislavskej mestskej časti Petržalka.


Obce môžu určiť začiatok hlasovania aj na skoršiu hodinu. Občania vo voľbách rozhodnú o starostoch, primátoroch a poslancoch zastupiteľstiev v 2926 obciach a mestách. Pre komunálne voľby nie je možné vybaviť si voličský preukaz, pretože obyvatelia hlasujú iba v mieste svojho trvalého bydliska.

Komunálne voľby sa uskutočnia 2. decembra od 7.00 do 20.00 h.Naša redakcia Vám postupne prinesie informácie o jednotlivých kandidátoch, ktorí využijú takúto možnosť a budú sa chcieť predstaviť prostredníctvom našho média.

- redakcia -
15.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet