ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Verejné zhromaždenie mestskej časti Hájovky

Verejné zhromaždenie mestskej časti Hájovky

Verejné zhromaždenie mestskej časti Hájovky

Začiatkom tohto týždňa sa konalo v základnej škole na Tematínskej ulici stretnutie občanov a poslancov mestskej časti Hájovky. Na stretnutie prišiel aj primátor mesta, hlavný kontrolór, prednosta MsÚ, riaditeľ TSM i zástupca z MsBP. Na verejnom zhromaždení sa zúčastnilo asi 20 obyvateľov. Tém na diskusiu bolo skutočne dosť, o čom svedčí aj dĺžka stretnutia. Trvalo 2,5 hodiny.


Hlavnou témou bolo presunutie kontajnerového stanoviska na Považskej ulici. Táto ulica mala 2 takéto miesta, ktoré boli pomerne rovnomerne rozmiestnené. Pri humanizácii sídliska však technické služby mesta premiestnili severné stanovisko viacej na juh (asi 50 metrov od druhého stanoviska).
V tejto časti sú rodinné domy, ktoré už v blízkosti jedného z týchto miest mali znepríjemnený život zápachom i väčším výskytom hlodavcov vo svojich záhradách. Po premiestnení kontajnerového státia pred ich domy sa situácia zhoršila a z estetického hľadiska sa ich život ešte viac zhoršil. Najpravdepodobnejším riešením bude opätovný návrat stanoviska na svoje pôvodné miesto.
Na stretnutí sa spoluobčania dozvedeli o nepríjemnostiach, ktoré sprevádzajú bývanie obyvateľov rodinných domov pri sídlisku Hájovky. Pred asi 30-timi rokmi sa tieto rodinné domy postavili na okraji mesta. Z okien videli len pole. O pár rokov neskôr sa ocitli na stavenisku. Po dostavaní sídliska im pred domami vzniklo obrovské sídliskové parkovisko. Na prelome storočí dostali ďalšiu ranu – postavenie poschodových garáží. No a teraz sa k nim presunulo smetisko polovice obyvateľov sídliska.
No a napokon prišiel na rad problém s parkovaním pred spomínanými rodinnými domami. Automobily tu parkujú na chodníku po celej jeho dĺžke. Z rodinných domov sa autami majiteľov nedá v niektorých hodinách ani vyjsť na ulicu. Pred jedným z domov sa objavili betónové kvetináče, ktoré zabraňujú takémuto živelnému parkovaniu. Ostatní dostali slovný súhlas mesta sa umiestnenie zábran pred svoje brány.
Samotných obyvateľov „panelákovej“ časti trápi nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti vo vnútrobloku sídliska. Najčastejšími porušovateľmi sú vodiči donáškovej služby pizzérii. Hovorilo sa o možnosti rozmiestnenia retardérov či iných druhoch zábran. Predstavitelia mesta si poznačili tento podnet a budú sa ním zaoberať.
Klasickým sídliskovým problémom je parkovanie. V rámci humanizácie vznikli nové parkovacie miesta, no dostatok miest nie je. So zaujímavým postrehom prišli občania, ktorí si všimli, že značné množstvo parkujúcich vozidiel je služobných. Mesto teda pravdepodobne osloví firmy s tým, že nebude akceptované parkovanie ich automobilov na verejných plochách sídlisk. Padla tu aj myšlienka otvoriť vnútroblok sídliska parkovaniu, ale drvivá väčšina zúčastnených takúto alternatívu zamietla.
K dopravným problémom patrí značenie. Považská ulica je momentálne bez dopravného značenia upravujúceho pohyb a parkovanie vozidiel. Hájovkári teda navrhovali urýchlenú nápravu tohto stavu.
Poslednou z hlavných tém boli možnosti recyklovaného zberu odpadov na Hájovkách. Reakcie občanov boli pozitívne smerované. Sú mestá, kde takýto systém funguje a bolo by to žiaduce aj v Novom Meste nad Váhom. Súvisí s tým však problém s anonymitou prípadných nezodpovedných ľudí, ktorý by sa separovaním nezaťažovali. No a ďalším problémom je uzamykateľné kontajnerové státie, do ktorého by mali prístup len tí, čo idú odpad vysýpať a nie vynášať preč. Popri tom sa hovorilo o nevhodných nádobách na sklo. Majú totiž len malé otvory pre fľaše a tabule skla alebo väčšie zaváracie poháre sa tam dať nedajú.
Klasickej témy verejných zhromaždení – psy a psíčkari – sa tento krát ku podivu verejné zhromaždenie dotklo iba okrajovo.

- redakcia -
17.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet