ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Kruhový objazd pri kine

Kruhový objazd pri kine

Kruhový objazd pri kine

Koncom apríla sa začalo prebudovanie križovatky pri kine. Kollárovu, Športovú, Šťúrovu a Hviezdoslavovu ulicu bude spájať kruhový objazd. Mesto muselo odkrojiť z verejnej zelene pozemkov pred činžiakmi a v areáli ZŠ na Štúrovej ulici. Celé dielo musí byť dokončené do konca júla, lebo v auguste budú tieto miesta časťou trate tradičných Majstrovstiev Európy historických motocyklov a sajdkár v jazde pravidelnosti.


pozdn. redakcie - galéria za týmto článkom bude pravidelné dopĺňaná o aktuálne fotografie

- redakcia -
26.05.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet