ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Povinné zákonné poistenie

Povinné zákonné poistenie

Povinné zákonné poistenie

Ak máte PZP platné do konca tohto roku a chceli ste zmeniť poisťovňu, štvrtok bol posledný možný termín na odhlásenie doterajšej poistky. Niektoré poisťovne zvolili úbohú taktiku – zaslanie ponuky pre budúci rok až na poslednú chvíľu. Kto im totiž nestihol vypovedať zmluvu 6 týždňov pred skončením platnosti, zostáva v tejto poisťovni ďalší rok. Ak by nechal svoju zmluvu zaniknúť pre neplatenie, je zo zákona povinný uzatvoriť si nové poistenie u doterajšej poisťovne.


Pri zisťovaní sadzieb PZP je výhodnejšie obrátiť sa na makléra. Odhliadnuc od strateného času stráveného behaním po poisťovniach sú tu ďalšie výhody. Niektoré brokerske spoločnosti majú totiž možnosť uplatňovať zľavy, ktoré nemôžu poskytnúť ani zamestnanci na pobočkách poisťovní. Uzavretie zmluvy s maklérom, ktorý sa stane správcom Vášho poistenia, je výhodné i v prípade autonehody. Sila brokerskej spoločnosti býva obyčajne väčšia, než keď poistnú udalosť vybavuje fyzická osoba na pobočke s mnohokrát neochotnými pracovníkmi. Najväčšou výhodou je však asi to, že od vášho makléra budete každoročne informovaný o najlepšej ponuke na trhu.

Momentálne má jednu z najvýhodnejších ponúk spoločnosť Swissbrokers pri PZP Komunálnej poisťovne:
Objem / Výkon
do 75 kW
nad 75 kW
do 1300 cm3
2175,- Sk
2416,- Sk
od 1300 do 1400 cm32785,- Sk3094,- Sk
od 1400 do 1800 cm33481,- Sk3868,- Sk
od 1800 do 1900 cm33858,- Sk4287,- Sk
od 1900 do 2500 cm35512,- Sk6124,- Sk
nad 2500 cm37350,- Sk8167,- Sk

Do 1. 12. 2006 AKCIA Českej poisťovne na vozidlá od 1800 do 2500 cm3 => 5 500,- Sk

V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. číslach 0915 736 876 & 0903 216 583 alebo mailom na sarmi@pramen.info & a.cicova@zoznam.sk

- Tomáš Šarman -
21.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet