ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Čo treba schváliť 3 dni pred voľbami?

Čo treba schváliť 3 dni pred voľbami?

Čo treba schváliť 3 dni pred voľbami?

V Novom Meste nad Váhom sa zíde mestské zastupiteľstvo počas volebného moratória (30. 11. 2006). Je naivné myslieť si, že súčasných 25 poslancov bude opätovne zvolených v nezmenenom zložení. Za dokumenty, ktorých platnosť je niekoľko rokov, zahlasujú ľudia, ktorí už o 3 dni nedostanú dôveru občanov na takéto rozhodnutia.


V tomto roku sa má schvaľovať rozpočet po prvý krát na 3 roky. Napriek tomu bol posunutý do Mestského zastupiteľstva Mestskou radou na jej 30. schôdzi 20. 11. 2006. Ako poradný orgán primátora mala rada rozhodne o tomto bode rokovať ešte v novembri. Bolo by žiaduce, aby dala aj odporúčanie budúcemu zastupiteľstvu. No schvaľovať rozpočet mestským zastupiteľstvom počas volebného moratória je rozhodne neetické.
V prípade, že si noví poslanci dajú iné priority, bude sa musieť tento dokument znovu otvoriť. Ak sa karty naozaj 2. decembra pomiešajú, tak je viac než pravdepodobné, že sa rozpočet zmení. Jednoznačne sa tým tento krok stáva kontraproduktívnym.
Druhý zo chvaľovaných dokumentov je ešte závažnejší. Je to zmluva o prenájme Zelenej vody. V tom istom znení ako zmluvy schvaľované od 90-tych rokov. Žiadne poučenie z doterajšieho vývoja nakladania s touto rekreačnou oblasťou. Schvaľovať ju majú ľudia, ktorí tam sedia mnohí aj viac než 8 rokov a cez ich ruky takáto zmluva prešla niekoľko krát. Hovorí sa: „2 x nevstúpiš do tej istej rieky!“, no Novomešťania tam idú stupiť minimálne po siedmy krát.
Zaujímavosťou je deň zasadnutia miestnych poslancov. Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom zasadá vždy utorok. Tentoraz sa to druhý deň v týždni asi nestíhalo, tak nastalo rýchle riešenie – dať zastupiteľstvo na štvrtok (3 dni pred voľbami), aby lojálni poslanci zahlasovali za to, na čo už nebudú mať o týždeň mandát.
Mestské zastupiteľstvo NMnV v rokoch 2002 – 2006 sa tak dostane do histórie nášho mesta ako jedno z najignorujúcejších záujmy občanov. Jedným z prvých jeho krokov bolo zmenenie rokovacieho poriadku. Do roku 2002 mohol vystúpiť na rokovaní každý občan, ktorý sa prihlásil. No súčasní poslanci sa rozhodli zmeniť pravidlá tak, že oni rozhodujú hlasovaním, ktorého občana k slovu pustia. Momentálne to vyzerá na zúfalé ukončenie svojho pôsobenia. Štvrtok sa pokúsia schváliť 2 záväzné dokumenty platné niekoľko rokov po tom, čo im skončí volebné obdobie.

- Tomáš Šarman - poslanec Mestského zastupiteľstva NMnV -
26.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet