ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Výsledky volieb v NMnV

Výsledky volieb v NMnV

Výsledky volieb v NMnV

V Novom Meste nad Váhom sa volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora zúčastnilo 33 % voličov. Zvolený je súčasný primátor Ing. Jozef Trstenský.


Obvod1
Juraj Kazda, PhDr., 59 r., učiteľ, nezávislý poslanec
Viera Vienerová, Ing., 54 r., riaditeľka, ĽS-HZDS
Anna Malovcová, Mgr., 60 r., dôchodca (učiteľka), KDH, SDKÚ-DS
Marián Brezovák, JUDr., 64 r., dôchodca, nezávislý poslanec

Obvod2
Alexander Koreň, PhDr., 51 r., učiteľ, ĽS-HZDS
Eva Stehlíková, MUDr., 35 r., lekárka, KDH, SDKÚ-DS
Tatiana Skovajsová, 49 r,. hlavná sestra NsP, SMER

Obvod3
Mária Cagalová, JUDr., 53 r., advokátka, SNS
Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 51 r., učiteľka, SMER
Ivan Križan, 47 r., podnikateľ SNS
Ivan Sadovský, Ing., 50 r., riaditeľ úradu ÚP SvaR, KDH, SDKÚ-DS
Ivan Machala, PhDr., 66r, učiteľ, HZDS

Obvod4
Ján Bielik, Doc., MUDr., CSc., 51 r., lekár, KDH, SDKÚ-DS
Pavol Hauptvogl, MUDr. 56 r., lekár, ĽS-HZDS
Miroslav Zehetner, Ing., 60 r., podnikateľ, ĽS-HZDS

Obvod5
Vojtech Giertl, 57 r., podnikateľ, ĽS-HZDS
Katarína Vitková, Mgr., 49 r., učiteľka, ĽS-HZDS
Marián Topolčány, Ing., 56 r., technik, SMER

Obvod6
Milan Pašmik, MUDr., 60 r., lekár, ĽS-HZDS
Marián Mora, MUDr., 35 r., lekár ĽS-HZDS
Noman Ehsan, MUDr., 43 r., lekár, SMER

Obvod7
Ján Pavlovič, MUDr., 60 r., lekár, ĽS-HZDS
Dušan Valovič, 54 r., podnikateľ, ĽS-HZDS
Jana Šteklerová, Mgr., 54 r., učiteľka, ĽS-HZDS
Jarmila Vidová, Ing., 43 r., riaditeľka, nezávislá poslankyňa

- redakcia -
03.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet