ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Politické kluby

Politické kluby

Politické kluby

Nové Mesto nad Váhom - V novom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť 5 až 7 politických klubov. Záleží na tom, či sa traja nezávislí poslanci spoja do jedného klubu alebo bude každý vystupovať ako samostatný politický subjekt.


Z 25 poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) bude 8 poslancov v mestskej rade (ďalej len MsR). O zložení MsR budú poslanci rozhodovať na svojom prvom zasadnutí. Možné rozloženie síl ukazuje tabuľka. Zatiaľ vychádzame z predpokladu, že sa nezávislí poslanci spoja do klubu, aby mohli jedného delegovať do rady. Kresťanský klub má tiež právo na jedno kreslo z hľadiska pomerného zastúpenia. Avšak v prípade nevôle koalície bude obsadenie MsR iba z dvoch alebo troch strán.

Klub
MsZ
MsR
ĽS-HZDS12
4
SMER4
2
SNS2
0
KDH, SDKÚ-DS4
2
nezávislí
3
0

Opäť je najsilnejším klubom ĽS-HZDS a bude si vyberať politických spojencov na zabezpečenie väčšiny v MsZ. V predchádzajúcom období mala táto strana o 4 kreslá viac a nepotrebovala na vládnutie iný subjekt. Dnes môžeme konštatovať, že jej chýba len jedno kreslo na pokojné pokračovanie riadenia mesta.- redakcia -
04.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet