ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Moratórium komunálnych volieb

Moratórium komunálnych volieb

Moratórium komunálnych volieb

Na rozdiel od parlamentných volieb pred komunálnymi voľbami je moratórium 48 hodín. Znamená to, že od štvrtka sa nám nesmú prezentovať žiadni kandidáti na verejné funkcie. Napriek tomu nás stále bombardujú plagátmi, letákmi a inými tlačovinami. Postihnutie nie je zákonne upravené tak, aby bolo pre kandidátov motivačné.


Názory na moratórium sa rôznia. V každom prípade sa na komunálnej úrovni neuplatňuje práve v prípade printových propagačných materiálov. Zástancov moratória a tých, čo sú proti by mohol spojiť kompromis, ktorý by hovoril o zákaze len v deň volieb. To však majú v rukách poslanci NRSR.
Občianska konzervatívna strana považuje moratórium i obmedzenie kampane na 17 dní za protiústavné. Podľa tejto strany ústava umožňuje obmedziť prejav, len ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
Združenie Občianske oko navrhuje pre ďalšie voľby možnosť prezentovať sa hneď ako dostane kandidát kandidátnu listinu. Ministerstvo vnútra SR uvažuje o vytvorení kódexu, ktorý by upravoval pravidlá všetkých druhov volieb a referend. Tým by sa mohlo všetko vyriešiť, ale to je už na politickej vôli.

- redakcia -
02.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet