ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Vekový a profesionálny rozbor MsZ

Vekový a profesionálny rozbor MsZ

Vekový a profesionálny rozbor MsZ

Nové Mesto nad Váhom - Zastupiteľstvo omladlo skoro o 3 roky. Na konci svojho volebného obdobia však bude mať o 1 rok viac ako momentálne odchádzajúce obsadenie. Učitelia a zdravotníci tvoria väčšinu. Prínosom sú poslanci s právnickým vzdelaním. Podnikatelia netvoria už ani pätinu poslaneckého zboru.


Vďaka nízkej účasti na voľbách stačilo na zvolenie za poslanca Mestského zastupiteľstva 162 hlasov. Dôveru od viac ako 400 občanov dostal len jeden poslanec.
Zvolení boli väčšinou z profesií, ktoré sú v styku z verejnosťou najviac. Jednoznačne dominujú učitelia a lekári.


Priemerný vek odchádzajúcich poslancov bol 53 rokov. Priemerný vek súčasných je 50 rokov. Odchádzať však budú s vekom 54 rokov. Graf ukazuje presun do inej vekovej štruktúry počas nasledujúceho volebného obdobia- redakcia -
05.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet